Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Schimb de experienţă în cadrul vizitei de studiu a delegaţiei Oficiului Naţional de Audit al Bosniei şi Herţegovinei la Curtea de Conturi

Schimb de experienţă în cadrul vizitei de studiu a delegaţiei Oficiului Naţional de Audit al Bosniei şi Herţegovinei la Curtea de Conturi

Octombire 17, 2008 accesari 2572
   În cadrul vizitei de studiu a delegaţiei Oficiului Naţional de Audit (ONA) al Bosniei şi Herţegovinei la Curtea de Conturi, reprezentanţii ONA al Bosniei şi Herţegovinei au prezentat o informaţie detaliată despre misiunea, viziunea, mandatul de audit şi rezultatele obţinute la etapa actuală de dezvoltare a ONA al Bosniei şi Herţegovinei. Membrii Curţii de Conturi Ecaterina dna Paknehad şi dl Gheorghe Cojocari, la rîndul lor, au informat despre Curtea de Conturi a Republicii Moldova şi rezultatele obţinute la etapa actuală de dezvoltare a Curţii.
      Discuţiile purtate timp de două zile au contribuit la realizarea unui util şi real schimb de experienţă profesională şi de opinii între reprezentanţii ambelor instituţii. Dezbaterile s-au axat pe subiectul Calitatea în activitatea unei instituţii supreme de audit, fiind abordate, în special, următoarele Teme:
• Elaborarea unui cadru al calităţii
• Noţiunile generale despre cadrul calităţii
• Sistemul de control al calităţii
• Importanţa calităţii în timpul activităţii unei instituţii supreme de audit
• Cadrul legal al calităţii – Quality Framework
• Principiile directoare privind calitatea
• Controlul calităţii, elementele controlului calităţii
• Monitorizarea calităţii
• Responsabilii de asigurarea calităţii.

      În încheiere, atît reprezentanţii ONA al Bosniei şi Herţegovinei, cît şi cei ai Curţii de Conturi şi-au exprimat deplina convingere că această vizită de studiu  a contribuit la consolidarea relaţiilor de cooperare bilaterală între ambele instituţii, care se vor  amplifica şi pe viitor în spiritul respectului reciproc şi al profesionalismului.