Acasă / Colaborare / Acorduri de cooperare / Acord de colaborare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor Republicii Moldova

Acord de colaborare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor Republicii Moldova

Acordul este direcționat spre valorificarea oportunităților de cooperare între cele două instituții, în vederea consolidării sistemului de сontrol financiar public intern şi, în special, a sistemului de management financiar și сontrol și a activității de audit intern, precum și consolidării răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări.

Vezi in Romana