<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2020-08-04 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Documentele INTOSAI http://ccrm.md/documentele-intosai-1-83
Documentele de lucru ale INTOSAI și standardele internaționale de audit, aprobate de INTOSAI.]]>
2016-08-23