Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Angajatul Curții de Conturi în calitate de profesor la ULIM

Angajatul Curții de Conturi în calitate de profesor la ULIM

Octombire 30, 2019 accesari 819

 

Angajatul Curții de Conturi, Ion Vintilă, șef Direcție, a venit în fața studenților anului III, specialitatea Contabilitate, de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova cu o prezentare despre instituția supremă de audit din Republica Moldova.

Obiectivul general al lecției a fost familiarizarea tinerilor cu activitatea Curții de Conturi, pentru a stimula interesul viitorilor specialiști de a se angaja după finisarea studiilor în calitate de auditori publici.

Studenții au fost provocați la discuții vizavi de misiunea, viziunea și valorile instituției, care oferă un mediu etic solid pentru orice activitate sau decizie luată în numele și în cadrul instituției. La fel, studenții au fost informați despre structura CCRM, obiectivele generale, domeniile auditate, planificarea activității de audit, etc., fiind menționat că, Curții de Conturi îi revine rolul de gardian al banului public.

Menționăm că, inițierea studenților în tematici legate de auditul public extern și mandatul instituției sunt activități planificate în contextul aniversării a 25-a de la fondarea Curții de Conturi și are drept scop informarea cât mai largă a cetățenilor vizavi de rezultatele activității, importanța și rolul acesteia pentru societate.