Anunţuri rss

Noiembrie 19, 2013 accesari 1646

În baza rezultatelor obținute la proba scrisă și interviu, au fost numiţi învingătorii concursului la funcțiile publice temporar vacante și vacante de controlor de stat.

Noiembrie 12, 2013 accesari 1666

Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor publice de controlori de stat, anunțate vacante şi temporar vacante.

Noiembrie 11, 2013 accesari 1672

Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea, în condițiile legii, a funcţiilor de controlori de stat, funcţii publice de execuție vacante și temporar vacante, până la data de 30 noiembrie 2013 inclusiv.

Noiembrie 11, 2013 accesari 1446

În baza rezultatelor obţinute la proba scrisă şi la interviu, concursul pentru suplinirea funcțiilor publice vacante, desfășurat la 7 noiembrie 2013, a fost promovat cu succes de 3 persoane.

Octombire 29, 2013 accesari 1593

Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță desfășurarea concursului (proba scrisă și interviu) pentru suplinirea funcțiilor publice anunțate vacante.

Octombire 24, 2013 accesari 1635

Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea, în condițiile legii, a  7 funcții  de controlor de stat , funcții publice de execuție vacante și temporar vacante.