Anunțuri pentru presă rss

Martie 30, 2021 accesari 164

La data de 31 martie 2021, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2020.

Martie 30, 2021 accesari 39

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la ședința Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice. În cadrul ședinței, au fost auditați, atât reprezentanții întreprinderilor de stat, Compania Aeriană „Air Moldova”, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, Î.S. „Gările și stațiile auto”, S.A. „Tutun-CTC” cât și reprezentanții CCRM, care au prezentat rezultatele implementării recomandărilor specificate în rapoartele de audit asupra celor patru întreprinderi de stat.

Martie 26, 2021 accesari 123

La data de 29 martie 2021, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței doua rapoarte de audit.

Martie 23, 2021 accesari 175

La data de 24 martie 2021, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței două rapoarte de audit.

Februarie 25, 2021 accesari 306

La data de 26 februarie 2021, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței Raportul auditului conformității asupra organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine.

Februarie 22, 2021 accesari 205

La data de 25 februarie 2021, Curtea de Conturi va examina următoarele rapoarte de audit: