Anunțuri pentru presă rss

Noiembrie 28, 2017 accesari 1207

La data de 29 noiembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar 2016.

Noiembrie 27, 2017 accesari 1071

La data de 28 noiembrie 2017, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situaților financiare la Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, s. Cocieri, r. Dubăsari.

Noiembrie 24, 2017 accesari 1030

La data de 27 noiembrie 2017, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: Raportul auditului situaților financiare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți - ora 10:00 Raportor: Vitalie Cornovanu, controlor de stat principal, Direcția general auditul sectorului social. Raportul auditului situațiilor financiare la Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău – ora 14.00 Raportor: Irina Pîntea, controlor de stat principal, Direcția generală auditul sectorului social

Noiembrie 20, 2017 accesari 1107

La data de 21 noiembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței  publice Raportul auditului performanței/TI ”Care sunt progresele  și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării?”

Noiembrie 14, 2017 accesari 1210

La data de 15 noiembrie 2017, ora 15:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație”.

Noiembrie 07, 2017 accesari 1163

La data de 8 noiembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova.