<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2019-05-21 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4322
La data de 22 mai 2019, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare încheiate la 31 decembrie 2018.]]>
2019-05-21
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4319
La data de 21 mai 2019, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2018.]]>
2019-05-15
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4305
La data de 25 aprilie 2019, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2019-04-24
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4302
La data de 24 aprilie 2019, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2019-04-23
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4300
La data de 23 aprilie 2019, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2019-04-22
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4297
La data de 22 aprilie 2019, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2018.]]>
2019-04-19