<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2018-10-18 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4178
La data de 22 octombrie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 22 din 30.06.2016 aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT din raionul Ungheni.]]>
2018-10-17
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4167
La data de 21 septembrie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-09-19
Solictare de propuneri pentru tematici de audit http://ccrm.md/solictare-de-propuneri-pentru-tematici-de-audit-1-4165
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță despre demararea procesului de planificare a Programului activității de audit pe anul 2019.]]>
2018-09-11
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4156
La data de 6 august 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-03
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4152
La data de 2 august 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului performanței privind evidența sistemelor și resurselor informaționale de stat]]>
2018-08-01
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4150
La data de 1 august 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2018-07-31