<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2018-08-19 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4156
La data de 6 august 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-03
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4152
La data de 2 august 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului performanței privind evidența sistemelor și resurselor informaționale de stat]]>
2018-08-01
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4150
La data de 1 august 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2018-07-31
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4147
La data de 31 iulie 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2018-07-30
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4146
La data de 30 iulie 2018, ora 14:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova” pe exercițiul bugetar 2017.]]>
2018-07-27
Invitație la ședință http://ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4138
La data de 25 iulie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Relații Interetnice încheiate la 31 decembrie.]]>
2018-07-24