Apel către publicul larg

August 16, 2017 accesari 2656

Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță demararea procesului de planificare a Programului activității de audit pe anul 2018 și revizuirea Programului multianual al activității de audit pentru perioada 2017-2019.

În acest context Curtea de Conturi a Republicii Moldova vine cu un mesaj către societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale, publicul larg de a înainta propuneri referitor la tematicile și domeniile de audit.

Ulterior, propunerile vor fi examinate și dacă se încadrează în activitatea CCRM vor fi incluse în Programul de audit.

Propunerile pot fi înaintate la adresa CCRM (MD-2001, Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 69) sau prin poșta electronică ccrm@ccrm.md.