Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Aspecte ale comunicării și managementul resurselor umane discutate cu experții ONAS

Aspecte ale comunicării și managementul resurselor umane discutate cu experții ONAS

Decembrie 12, 2018 accesari 2031

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o misiune de experți ai Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS), în perioada 10-12 decembrie curent. Misiunea a avut loc în contextul activităților planificate în cadrul Proiectului de cooperare între CCRM și ONAS pentru perioada 2018-2020, la componentele axate pe comunicare și managementul resurselor umane.

Expertul suedez, Ingela Ekblom, a pus în discuție proiectul strategiei de management al resurselor umane, procedurile și politicile în domeniu, pentru a defini aspectele care necesită îmbunătățire. În context, doamna Ekblom, membrii Curții de Conturi și șeful Aparatului instituției, în calitate de management superior, au examinat oportunitatea organizării unui sondaj în rândul angajaților, pentru a identifica punctele slabe și punctele forte în domeniul aspectelor cheie de activitate ale instituției. Rezultatele unui astfel de sondaj vor servi drept reper pentru elaborarea unor politici și proceduri eficiente de management al resurselor umane.

Anna-Maria Böök, expert în comunicare din cadrul ONAS, a abordat tematici legate de comunicarea internă și îmbunătățirea mediului institutional. De asemenea, în conlucrare cu angajații Secției relații externe și comunicare, a fost elaborat proiectul unei campanii de informare și comunicare pentru procesul de certificare a auditorilor publici, conceptul fiind pus în discuție cu responsabilii de organizarea procesului de certificare.

Misiunea experților pe aspectele abordate va avea o continuare în cadrul activităților planificate pentru anul viitor, conform documentului de proiect.