Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2018

Auditul financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2018

Mai 24, 2019 accesari 1460

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 24 mai curent, Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2018.

Scopul misiunii de audit a fost exprimarea opiniei prin obținerea asigurării rezonabile cu privire la măsura în care informațiile raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală prezintă o imagine reală și fidelă, nu conține în ansamblu denaturări semnificative și a fost întocmit conform cadrului normativ aplicabil de raportare.

Asigurarea obligatorie de asistență medicală reprezintă un sistem, garantat de stat, de apărare a intereselor populației în domeniul ocrotirii sănătății prin constituirea unor fonduri bănești destinate acoperirii cheltuielilor de tratare a stărilor condiționate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecțiune). În scopul oferirii cetățenilor Republicii Moldova a posibilităților egale în obținerea asistenței medicale oportune și calitative, a fost instituit sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală.

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), în calitate de unic administrator al fondurilor, organizează și ține evidența executării acestora, raportând informațiile financiare spre aprobare către Guvern, iar ulterior către Parlament.

Misiunea de audit denotă că, Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, cu excepția unor aspecte oferă, din toate punctele de vedere semnificative, o imagine reală și fidelă privind executarea acestora în anul 2018, fiind întocmite în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil.

Cele mai importante constatări ale auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2018 relevă următoarele:

  • imposibilitatea expunerii asupra plenitudinii mijloacelor financiare achitate, ținând cont de evaluarea nivelului tranzacțiilor pentru serviciile medicale de ambulator în valoare de 291 mil. lei, deoarece la efectuarea plăților trimestriale acestea nu sunt ajustate potrivit numărului de persoane înregistrate în instituțiile medicale, deși în cazul asistenței medicale primare, care se contractează conform aceluiași principiu ”per capita”, această ajustare se efectuează.
  • imposibilitatea expunerii asupra exactității și plenitudinii serviciilor medicale spitalicești acordate de către instituțiile medicale și achitate de către CNAM, în condițiile supra executării volumelor de servicii în sumă de 261,2 mil. lei, pentru care atât Compania cât și instituțiile medicale nu dispun de măsuri de monitorizare și de delimitare exactă a cuantumului serviciilor achitate și raportate în sumă de 3368,3 mil.lei.

Cu referire la serviciile medicale de înaltă performanță, se denotă că în perioada auditată instituțiile medicale au prestat servicii și au raportat supra executarea investigațiilor ce depășesc sumele contractuale cu 7,0 mil lei, pentru care atât CNAM cât instituțiile medicale nu au dispus de-o delimitare exactă.

De menționat că, CNAM a creat provizioane curente, în rezultat, în anul 2019 au fost acoperite financiar aceste servicii.

Analiza și evaluarea de către auditori a spectrului de servicii medicale de înaltă performanță prevăzute în Programul unic și a serviciilor efectiv realizate, denotă că unele investigații prevăzute și garantate persoanelor asigurate, nu s-au regăsit în oferta de contractare a instituțiilor medicale.

Astfel, se relevă că din totalul de 608 de servicii medicale de înaltă performanță prevăzute în Programul unic, instituțiile medicale în baza ofertelor au contractat și prestat 401 tipuri de servicii, respectiv 207 tipuri de investigații nu au fost contractate, fiind limitat accesul populației la acestea.

La capitolul modalității de contractare și achitare a 41 de Centre Comunitare de Sănătate Mintală, precum și a 40 de Centre de sănătate prietenoase tinerilor, în valoare de 46,7 mil. lei, s-a stabilit că acestea au fost finanțate diferențiat de la un Centru la altul, deși unele Centre dispun de același efectiv de unități de personal, deservesc același număr de populație, precum și realizează același cuantum de vizite. În aceste condiții, costul real al unei vizite a fost diferențiat la instituțiile contractate și a variat de la 34 lei per vizită, până la 402 lei.

Un alt aspect constatat de către audit se referă la veridicitatea informației reflectate în sistemul informațional automatizat, pentru medicamentele compensate parțial sau integral, date care servesc Companiei ca temei pentru efectuarea plăților.

Deși, CNAM a întreprins unele măsuri la acest aspect, acestea nu au permis eliminarea în totalitate a erorilor constatate în rapoartele de audit din anii precedenți, întrucât evaluarea și analiza de către auditori a datelor din sistemul informațional automatizat „Medicamente compensate” a stabilit înregistrări eronate în 9411 rețete în valoare de 1,2 mil. lei. Această situație a fost determinată, inclusiv și de funcționalitatea sistemului în regim offline, cât și de lipsa interconectării acestuia cu alte sisteme informaționale pe care le deține Compania.

Astfel, erorile menționate se exprimă prin:

  • completarea greșită a codului de identificare al persoanelor beneficiare de medicamente compensate;
  • indicarea vârstei diferite pentru unul și același cod numeric personal;
  • necorespunderea numelui, prenumelui beneficiarului cu același cod numeric personal;
  • înregistrarea rețetelor în cazul în care numele și prenumele persoanei beneficiare coincide cu cel al medicului de familie;
  • identificarea rețetelor duble, cu aceeași serie și număr, etc.

Analiza realizării serviciilor medicale spitalicești contractate de către CNAM cu IMSP Spitalul Clinic Traumatologic și Ortopedie a stabilit neîndeplinirea cazurilor tratate pe program special, nefiind realizate 58 de intervenții chirurgicale de endoproteză la șold și genunchi din totalul de 478 cazuri contractate. Această situație a fost cauzată de tergiversarea procedurilor de achiziție a consumabilelor medicale, în contextul în care procedura de licitație s-a petrecut în luna aprilie, iar prima livrare a componentelor de protezare s-a înregistrat la începutul lunii noiembrie.

Cu referire la gestionarea listelor de așteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale se denotă că, Agenția Națională pentru Sănătate Publică ANSP), în iulie 2018 a fost desemnată autoritate responsabilă de organizarea tratamentului în cadrul Programelor speciale.

Astfel, în scopul realizării intervențiilor chirurgicale și diminuării listei de așteptare, în perioada auditată, de către ANSP au fost repartizate 2022 de persoane la 15 instituții medicale pentru realizarea intervențiilor chirurgicale pe programe speciale. Efectiv au fost realizate doar 988 intervenții (cazuri tratate), dintre care 636 efectuate la Institutul de Medicină Urgentă și Spitalul Clinic Traumatologic și Ortopedie. De menționat că Spitalul raional Orhei, deși i-au fost remise 71 de cazuri, nu au efectuat nici o intervenție, iar Spitalul municipal Bălți a efectuat 46 de intervenții din 147 cazuri repartizate. De asemenea, potrivit listei de repartizare, la Spitalul Clinic Traumatologic și Ortopedie se aflau în așteptare pentru a beneficia de intervenții chirurgicale - 526 de persoane.

Cu referire la sistemele informaționale, potrivit datelor prezentate se denotă că, CNAM gestionează și utilizează la moment 11 sisteme informaționale automatizate, valoarea de intrare conform datelor din evidența contabilă constituie 14,1 mil. lei, care sunt utilizate în activitatea operațională. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a transmis în gestiunea CNAM sistemul informațional automatizat ”Asistență Medicală Primară” și sistemul informațional automatizat ”Asistență medicală spitalicească”, ceea ce v-a asigura evidența și transparența serviciilor medicale prestare în cadrul Sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală (SAOAM), inclusiv colectarea și analiza datelor, informațiilor care vor permite adoptarea transparentă a deciziilor și gestionarea eficientă a resurselor financiare publice.