Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor

Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor

August 01, 2018 accesari 2147

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 1 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor (MF) încheiate la 31 decembrie 2017.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului de Finanțe, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorilor și emiterea unei opinii.

Ministerul Finanțelor, în calitatea sa de organ central de specialitate al administrației publice, are misiunea de realizare a managementului finanțelor publice, de implementare a principiilor de bună guvernare, de elaborare a politicilor publice în domeniul finanțelor publice, al contabilității, auditului în sectorul corporativ; achizițiilor publice; asistenței financiare externe, controlului financiar-public intern; salarizării în sectorul bugetar; sectorului financiar-bancar și non-bancar.

Ministerul Finanțelor își exercită funcțiile sale prin intermediul aparatului central și 5 autorități administrative din subordine. De asemenea, Ministerul Finanțelor la 31.12.2017 deținea calitatea de fondator în Î.S. Fintehinform, Î.S. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Directoratul Liniei de Credit. Dintre instituțiile subordonate, Serviciul Fiscal de Stat a deținut calitatea de fondator al Î.S. Fiscservinform și Serviciul Vamal al Î.S. Vamservinform.

Poziția financiară și patrimonială la 31.12.2017 raportate de Minister, constituie: mijloace fixe în valoare de 657,5 mil. lei (valoarea de bilanț), materiale circulante - 63,7 mil. lei, venituri - 1,1 mlrd. lei, cheltuieli - 1,3 mlrd. lei, rezultatul financiar al anului 2017 - ( - 0,2 mlrd. lei), rezultatul anilor precedenți - 0,7 mlrd. lei.

Menționăm că, ponderea cea mai semnificativă a patrimoniului cât și a cheltuielilor revine Serviciului Vamal, urmat de Serviciul Fiscal de Stat și aparatul ministerului.

Auditul este în imposibilitate de a se expune asupra veridicității valorii patrimoniului prezentat în rapoartele financiare consolidate: clădiri - 375,6 mil.lei; active în curs de execuție - 57,7 mil. lei, și terenuri - 30,6 mil.lei. Această limitare a fost determinată de faptul că, cadrul normativ național privind evaluarea bunurilor domeniului public și privat al statului nu oferă criterii uniforme de stabilire a valorii juste.

În context, drept exemplu au fost nominalizate următoarele:

  • clădirea administrativă a aparatului central al Serviciului Vamal are valoarea contabilă de 25,3 mil. lei iar valoarea cadastrală de 36,8 mil. lei, mai mare cu 11,5 mil. lei.
  • clădirea administrativă a postului vamal Giurgiulești Galati, fiind înregistrat la valoarea contabilă de 43,6 mil.lei, are valoarea cadastrală de 0,2 mil.lei.
  • clădirea administrativă a postului vamal Leușeni, are valoarea contabilă de 42,5 mil.lei și valoarea cadastrală de 1,0 mil.lei.
  • terenul din mun. Chișinău, str. Starostenco, 30, care aparține Serviciului Vamal, este reflectat în evidența contabilă cu suma de 3,0 mii lei, iar valoarea cadastrală a acestuia, este de 30,0 mil. lei.

Controlul insuficient la stabilirea constantelor și formulelor de calcul în SI contabil a generat calcularea greșită a uzurii mijloacelor fixe. Această eroare este una sistemică și poate afecta perioadele precedente, fapt ce ne limitează în cuantificarea impactului erorii. La 31 decembrie 2017, Ministerul Finanțelor a raportat uzura acumulată în valoare de 923,4 mil.lei.

Cadrul normativ de raportare financiară în vigoare, de asemenea Politica de contabilitate a Ministerului, nu stabilesc reguli și proceduri de consolidare a informațiilor financiare la întocmirea rapoartelor consolidate. Prin urmare în anul 2017, nu au fost eliminate conturile și tranzacțiile reciproce, ce a cauzat majorarea veniturilor și cheltuielilor cu 59,7 mil.lei.Probele de audit acumulate pe parcursul misiunii au determinat expunerea Opiniei cu rezerve privind rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiate la 31.12.2017.

Menționăm că, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate de către entitățile vizate în Raportul de audit.