Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare privind Proiectul ”Reforma învățământului în Moldova”

Auditul situațiilor financiare privind Proiectul ”Reforma învățământului în Moldova”

Iulie 30, 2018 accesari 2064

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 30 iulie curent, Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova” pe exercițiul bugetar 2017.

Proiectul este implementat prin intermediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și cu suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM) pentru activități specifice, responsabil de planificarea, realizarea și raportarea datelor.

Pentru implementarea cu succes a reformei structurale în sectorul educației, în anul 2013 Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) au semnat Acordul de finanțare (IDA 51960), în vederea obținerii unui credit în valoare de 26,1 mil. DST, echivalentă cu 40,0 mil. dolari SUA. Proiectul ”Reforma învățământului în Moldova” (PRIM) sprijină programul de reformă al Guvernului Republicii Moldova prin susținerea activităților, care vor îmbunătăți calitatea educației și vor contribui la un sector al educației mai eficient. Proiectul este un credit de investiții specific, care urmează a fi implementat pe parcursul a 6 ani (aprilie 2013 – iunie 2018 cu prelungire iunie 2019) și va fi rambursat în conformitate cu Planul de plăți prevăzut în Acordul de finanțare.

Urmare reorganizării Proiectului în anul 2017, Banca Mondială de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în anul 2018 au convenit asupra finanțării adiționale a Proiectului în sumă de 7,1 mil. DST și extinderea termenului de închidere a Proiectului până la 30 iunie 2020.

Misiunea de audit a fost inițiată și efectuată la solicitarea MECC, în condițiile prevăzute de Acordul de finanțare încheiat între Guvern și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.

Obiectivul de dezvoltare al Proiectului, aprobat de către Consiliul de directori executivi al Băncii Mondială (BM) la 07.02.2017, este de a îmbunătăți condițiile de învățare în școlile de circumscripție vizate și de a consolida sistemele de monitorizare în educație, prin promovarea reformelor eficiente în sectorul educațional și constă din trei Componente:

  1. Consolidarea calității educației
  2. Îmbunătățirea eficacității sectorului educației
  3. Dezvoltarea capacităților de monitorizare a reformei Ministerului Educației

Proiectul este orientat pe indicatori de performanță și astfel debursările acestuia se efectuează conform realizării Indicatorilor de debursare, care duce la atingerea obiectivului de dezvoltare al Proiectului. Potrivit Manualului operațional al Proiectului, pentru realizarea Componentelor I și II au fost stabiliți 16 indicatori de debursare, pentru care s-au planificat debursări în valoare de 38,5 mil. dolari SUA (la momentul negocierilor), din care 13 indicatori de debursare în sumă de 26,5 mil. dolari SUA de a fi implementați de către MECC și 3 indicatori de debursare în sumă totală de 12,0 mil. dolari SUA de către FISM.

Auditul a stabilit capacitatea instituțională redusă a Ministerului educației, culturii și cercetării de valorificare a mijloacelor financiare externe, fapt ce a condus la neimplementarea în termen a Proiectului, cauzată prin dificultăți la desfășurarea procedurilor de achiziții publice. Astfel, sumele debursate în perioada 2013-2017 din totalul mijloacelor financiare prevăzute în scopul implementării Proiectului și a reformei structurale în domeniul educației constituie 60,01%.

Verificările efectuate la capitolul prezentarea de către MECC la Banca Mondială a Rapoartelor Financiare Interimare au constat că rapoartele au fost prezentate în termenele stabilite și acceptate de Banca Mondială.

În vederea finanțării lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale au fost prevăzute mijloace financiare în valoare de 110 mil.lei și repartizate de către Guvern la 6 instituții de învățământ conform HG nr.183 din 22.03.2017.

La situația din 31.12.2017, din suma repartizată de 110,0 mil lei în anul 2017, MECC a contractat lucrări de renovare în sumă de 70,5 mil lei sau a valorificat 64,08% din resursele prevăzute de cadrul normativ.

Auditul a constatat nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului, prin faptul că Ministerul educației, culturii și cercetării nu ține cont de alocațiile prevăzute per instituție, astfel la 3 instituții de învățământ au fost contractate lucrări cu 12,4 mil lei mai puțin (84,5%), iar la 3 instituții cu 12,7 mil lei mai mult (126,3%) decât au fost aprobate.

Nivelul de implementare a lucrărilor per instituție deviază de la 40,01% până la 74,7%. Cauzele principale invocate de responsabili au fost: insuficiența muncitorilor pe șantier și modificările documentației de proiectare.

Cu referire la executarea Hotărârea Curții de Conturi precedente, auditul relevă executarea cerințelor și implementarea a două recomandări, iar o recomandare a fost implementată parțial.

În opinia auditorilor Curții de Conturi, rapoartele financiare menționate, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situației financiare a Proiectului la data de 31 decembrie 2017 în conformitate cu cerințele Băncii Mondiale.