Acasă / Biroul de presă

Biroul de presă rss

Ianuarie 13, 2021 accesari 96

Auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova au pus în discuție aspecte practice ale evaluării controlului intern în cadrul auditului financiar, instruirile interna fiind organizate la data de 12 ianuarie curent.

Ianuarie 06, 2021 accesari 523

Sfintele Sărbători ale Crăciunului să Vă aducă bucurie în case, mult noroc și sănătate alături de cei dragi.

Decembrie 24, 2020 accesari 405

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 25 decembrie curent, Raportul auditului performanței: „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?” și Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de executare a cerințelor și implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 02.08.2019 „Cu privire la Raportul auditului performanței privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat”.

Decembrie 24, 2020 accesari 437

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 24 decembrie curent, Raportul auditului conformității privatizării încăperilor nelocuibile.

Decembrie 24, 2020 accesari 165

Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, Vă adresez cel mai calde felicitări și urări de bine.

Decembrie 23, 2020 accesari 188

La data de 24 decembrie 2020, Curtea de Conturi va examina următoarele rapoarte de audit: