Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Calitatea instruirilor desfășurate de CTIF, apreciată de auditorii Curții de Conturi

Calitatea instruirilor desfășurate de CTIF, apreciată de auditorii Curții de Conturi

Septembrie 20, 2019 accesari 779

 

Circa 20 de angajați ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au finalizat cursul de instruire privind utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF).

Prezentă la încheierea cursurilor, Tatiana Vozian, șef al Direcției generale metodologie, planificare și raportare din cadrul CCRM, a menționat că, aceste instruiri au fost un prim pas în consolidarea cooperării cu CTIF, astfel fiind pusă o temelie bună pentru colaborarea celor două instituții. Dna Vozian a remarcat calitatea instruirilor și profesionalismul formatorilor CTIF, exprimându-și convingerea că, practicile însușite în cadrul cursurilor le vor ajuta auditorilor în activitatea lor profesională.

La rândul său, Natalia Nogai, șefa Centrului de instruiri din cadrul CTIF, a arătat disponibilitatea instituției pe care o reprezintă de a dezvolta colaborarea în domeniul instruirilor cu Curtea de Conturi. Ea a subliniat că, primele instruiri pentru auditorii Curții de Conturi au fost un test și pentru formatorii CTIF, care au avut oportunitatea să-și verifice capacitățile și să identifice instrumente noi pentru eficientizarea instruirilor.

Menționăm că, sistemul SIIECAP pe platforma 1C, administrat de CTIF, asigură automatizarea evidenței contabile a sectoarelor din gestiunea autorităților și instituțiilor publice. Fiind ajustat de către specialiștii CTIF la planul de conturi și noua clasificație bugetară, acest sistem este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare pentru ținerea evidenței contabile conform cerințelor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 și asigură interacțiunea cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale.