Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / CCFP a examinat două rapoarte de conformitate, entitățile auditate de CCRM fiind Consiliul Audiovizualului și „Teleradio-Moldova”

CCFP a examinat două rapoarte de conformitate, entitățile auditate de CCRM fiind Consiliul Audiovizualului și „Teleradio-Moldova”

Septembrie 08, 2020 accesari 179

 

Ședință video

Comisia de control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în ședința din 8 septembrie curent, două rapoarte de audit de conformitate, aprobate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în anul 2020.

Detalii privind constatările rapoartelor au fost puse în discuție de Viorel Chetraru, vicepreședintele CCRM, Vasile Moșoi, șef Direcție generală de audit IV, precum și de șefii echipelor de audit.

Raportului auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019 a fost aprobat prin Hotărârea CCRM nr. 21 din 23.06.2020.

Conform auditului, Consiliul Audiovizualului, în perioada auditată, a gestionat resursele financiare publice și patrimoniul public în conformitate cu reglementările normative existente. În același timp, au fost depistate unele deficiențe în activitatea entității, acestea fiind preponderent generate de lacunele din sistemul de control intern managerial și exprimate prin:

  • încasarea, în anul 2019, a unor venituri în sumă de 71,5 mii lei, la bugetul entității, fără un temei legal clar;
  • acumularea concediilor nefolosite mai mult de un an, de 796 de zile, estimate la 348,51 mii lei;
  • acordarea unor premii unice, în anul 2018, în sumă de 83,04 mii lei, în lipsa reglementărilor transparente privind cuantumul acestora;
  • includerea în Raportul anual de activitate al Consiliului a informațiilor statistice imprecise privind numărul real al angajaților, precum și cotele procentuale ale acestora;
  • neasigurarea integrității și inalienabilității patrimoniului gestionat, etc.

Raport

Raportului auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada anilor 2017-2019 a fost aprobat prin Hotărârea CCRM nr. 37 din 27.07.2020.

În rezultatul auditului efectuat, s-a concluzionat că unele activități, procese și proceduri, precum și tranzacții, inclusiv tranzacții cu impact financiar, realizate de TRM în anii 2017-2019, nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această entitate. Conformitatea planificării și executării părții de venituri a fost influențată de efectele:

  • lipsei sau neajustării reglementărilor ce țin de modul de alocare a resurselor din bugetul de stat prin subvenții;
  • aplicării necorespunzătoare a procedurilor de control stabilite;
  • lipsei unui sistem amplu de formare și actualizare a tarifelor, bazat pe costurile de producție suportate de TRM la acordarea unor servicii contra plată.

Conformitatea executării cheltuielilor a fost afectată de consecințele:

  • luării unor decizii cu impact asupra cheltuielilor, în lipsa alocațiilor sau soluțiilor de finanțare a acestora;
  • lipsei reglementărilor și procedurilor sau discordanței între acestea, aferente modului de determinare a costurilor înregistrărilor radio și TV, precum și cheltuielilor de personal privind retribuirea muncii, decontării și necapitalizării unor costuri care au contribuit la majorarea beneficiilor economice;

Conformitatea înregistrării și raportării patrimoniului gestionat a fost influențată de efectele neimplementării recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi, și clasificării necorespunzătoare a unor bunuri materiale, lipsei viziunii de viitor privind utilizarea bazei de odihnă a TRM.

Raport