Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / CCRM și Ministerul Finanțelor – actori implicați în gestiunea și promovarea Controlului Financiar Public Intern

CCRM și Ministerul Finanțelor – actori implicați în gestiunea și promovarea Controlului Financiar Public Intern

August 09, 2017 accesari 1809

La data de 9 august 2017, în cadrul Curții de Conturi s-a desfășurat ședința de lucru privind implementarea și dezvoltarea Controlului Financiar Public Intern în entitățile publice din Republica Moldova.

La ședință au fost prezenți reprezentanții Ministerului Finanțelor în persoana viceministrului finanțelor, Iurie Cicibaba, șefului Direcției de armonizare a controlului financiar public intern, Ion Sîrbu și șeful Serviciului de armonizare a managementului financiar și controlului în sectorul public Petru Babuci, și echipa Curții de Conturi în componența vicepreședintelui CCRM, Tamara Andrușca, membrii CCRM – Violeta Andrieș, Marina Covali, Andrei Munteanu, Petru Rotaru, șeful aparatului – Valeriu Munteanu, precum și alți angajați ai Curții de Conturi.

 

Subiectele abordate în cadrul ședinței au vizat atât reușitele, problemele și viziunile de viitor în implementarea și dezvoltarea controlului intern în entitățile publice cât și importanța colaborării dintre auditul intern și extern, ambele institute având un scop comun – contribuția la îmbunătățirea continuă a gestiunii fondurilor publice și la sporirea eficienței organizaționale a autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivul general al sistemului de control intern este promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în utilizarea economă, eficientă si eficace a fondurilor publice din RM. Răspunderea este nucleul unei bune guvernări, iar auditul extern și intern sunt elemente indispensabile al procesului complex de bună guvernare, una dintre cele mai pregnante așteptări ale societății în privința activității desfășurate de managerii din sectorul public.

O bună guvernanță conduce în mod direct la luarea unor decizii corecte, utilizarea conformă a resurselor puse la dispoziția celor care conduc, inclusiv, la asumarea răspunderii pentru modul în care au fost gestionate aceste resurse. Sistemul de control intern instituit într-o entitate publică reprezintă un element important al bunei guvernări, fiind crucial în stabilirea obiectivelor, managementul riscului, îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și protejarea valorilor și activelor.

Astfel, implementarea și realizarea controlului intern trebuie să ofere o asigurare rezonabilă că fondurile publice sânt utilizate de către entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient și eficace.

Colaborarea dintre auditul extern și auditul intern reprezintă un subiect prioritar pentru Curtea de Conturi, fiind un mijloc eficient de realizare a auditului public extern potrivit cerințelor standardelor internaționale, iar activitatea auditului intern poate fi utilizată pentru obținerea unei părți a probelor de audit care este necesară îndeplinirii obiectivelor misiunii de audit public extern.

În perspectivă, în vederea stabilirii unei conlucrări eficiente dintre auditul extern și intern din Republica Moldova, Curtea de Conturi își propune consolidarea cooperării și colaborării cu Ministrul Finanțelor și Asociația Auditorilor Interni prin:

  • organizarea unor programe comune de instruire și cursuri, cu împărtășirea materialelor de instruire;
  • întruniri/ateliere de lucru/mese rotunde;
  • dezvoltarea, de comun a metodologiilor de audit;
  • dezvoltarea, în continuare, a capacităților de evaluare a controlului intern și utilizarea muncii auditului intern în realizarea auditului public extern etc.

Menționăm că, ședința s-a desfășurat în conformitate cu Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 aprobat prin HG nr. 1472 din 30 decembrie 2016.