Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Cea de-a IV reuniune a grupului de lucru EUROSAI privind auditul cooperativ de mediu privind calitatea aerului

Cea de-a IV reuniune a grupului de lucru EUROSAI privind auditul cooperativ de mediu privind calitatea aerului

Iunie 26, 2018 accesari 1245

 

În perioada 18-20 iunie curent, membrii Grupului de lucru EUROSAI privind auditul mediului (WGEA) s-au reunit în orașul Varșovia, Polonia, pentru a discuta proiectul de raport comun privind auditul cooperativ al calității aerului, care a fost realizat de 16 instituții supreme de audit (ISA), inclusiv Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

La acest eveniment, Curtea de Conturi a fost reprezentată de către auditorii Tatiana Vozian și Natalia Apostol, membri ai echipei de audit care a efectuat auditul cooperativ la nivel național.

Inițiativa de a efectua auditul a fost lansată de către EUROSAI în anul 2016, cu suportul Curții Europene de Conturi (ECA), ISA-urile din Olanda și Polonia fiind responsabile de coordonarea auditului cooperativ.

În cadrul reuniunii, ISA-urile participante au prezentat în mod individual rezultatele auditurilor desfășurate la nivel național, au diseminat experiențele și bunele practici în domeniu.

În prima zi a evenimentului, auditorii participanți au prezentat rezultatele auditurilor naționale, inclusiv detalii privind principalele probleme, constatări și recomandări. Reprezentanții CCRM au prezentat rezultatele misiunii de audit în domeniul aerului atmosferic din Republica Moldova, în special principalele deficiențe ce țin de coordonarea între entitățile implicate, monitorizarea per ansamblu a principalilor poluanți, precum și reglementarea domeniului.

În prezentările expuse s-au relatat principalele întrebări de audit și cele mai esențiale probleme legate de calitatea aerului în fiecare țară, sistemele de gestionare și control în funcțiune, politicile sectoriale și măsurile luate pentru soluționarea problemelor, fiind raportat și costul, și amploarea măsurilor luate.

Participanții la auditul cooperativ au convenit asupra importanței prezentării bunelor practici, care ar putea contribui la soluționarea problemelor din țările, care se confruntă cu deficiențele legate de poluarea aerului.

Măsurile cu impact pozitiv primar au ca scop atenuarea efectelor poluării aerului. În acest context, au fost menționate relevanța dezvoltării transportului public, modernizarea vehiculelor de transport public, accesibilitatea vehiculelor ecologice (de ex. vehiculele electrice), crearea așa-numitelor zone cu emisii scăzute. Pentru protejarea sănătății populației este important să fie promovate metodele ecologice de combustie domestică și modalitățile de creștere a gradului de conștientizare a importanței protejării mediului, prin partajarea bunelor practici.

În cadrul conferinței privind efectele poluării aerului asupra sănătății omului, au fost prezentate tipurile de boli, care pot fi cauzate de aerul poluat, cum ar fi cancerul respirator, circular, cardiovascular etc.

Raportul comun privind auditul cooperativ al calității aerului va fi publicat în decembrie 2018 și remis pentru informare Comisiei Europene și Parlamentului European.