Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Cursul practic de instruire „Managementul proiectelor de cercetare finanțate de către Comisia Europeană”

Cursul practic de instruire „Managementul proiectelor de cercetare finanțate de către Comisia Europeană”

August 09, 2018 accesari 2407

 

În perioada 29 iulie – 5 august curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la cursul de instruire cu tematica ”Managementul proiectelor de cercetare finanțate de către Comisia Europeană”. Cursul de instruire a fost organizat de către Academia de Științe a Moldovei în cadrul Programului RESINFRA și a Acordului dintre Republica Moldova la programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare ORIZONT (2014-2020), în România, județul Neamț.

Formatorul cursului, ce a asigurat instruirea a fost Adrian Corpădean, doctor, conferențiar universitar, prodecan, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova la sesiunea de instruire a fost reprezentată de Violeta Andrieș, membru al CCRM și Teodorina Goriuc, controlor de stat superior, Direcția generală planificare, metodologie, controlul calității și instruire profesională.

Obiectivul principal al training-ului a constat în inițierea mai detaliată a participanților în problemele ce țin de managementul administrativ și financiar al proiectelor din cadrul Programului ORIZONT, dar și altor fonduri structurale europene.

Pe parcursul programului de instruire participanții au abordat un șir de subiecte importante precum: pregătirea rețelei de proiect și a parteneriatelor internaționale; formularea scopului, obiectivelor de cercetare; utilizarea portalurilor și aplicațiilor electronice de gestiune a proiectelor finanțate de Comisia Europeana; metodologia cercetării și implementării proiectului; relația cu finanțatorul în etapa de implementare-monitorizare a proiectelor; modificarea contractului de finanțare, (pre)finanțare și rambursare; managementul riscurilor în proiectele de cercetare; etc.

Predarea a avut un caracter interactiv, bazându-se pe exemple de bune practici din experiența formatorului, participanții având posibilitatea zilnic să-și recapituleze cunoștințele acumulate prin sesiuni de întrebări-răspunsuri.

Menționăm că, la finele cursului de instruire, participanților, pentru implicare activă le-au fost înmânate Certificate de Participare.