Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Cancelariei de Stat

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Cancelariei de Stat

Decembrie 13, 2018 accesari 2868

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 12 decembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Cancelariei de Stat încheiate la 31 decembrie 2017.

Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activității Guvernului în vederea realizării de către acesta a politicii interne și externe a statului, crearea cadrului general pentru definirea priorităților de activitate a Guvernului, suportul metodologic și organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare și implementare a politicilor publice de către autoritățile guvernamentale, monitorizarea implementării programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice și informaționale, pregătirea proiectelor de acte ale Guvernului, inclusiv realizarea dreptului de inițiativă legislativă, și verificarea executării acestora, precum şi exercitarea de către Guvern a prerogativelor ce țin de relațiile sale cu autoritățile administrației publice locale.

Misiunea de audit a avut drept scop de a testa, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare consolidate ale Cancelariei de Stat, încheiate la 31 decembrie 2017 prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative.

La situația din 31 decembrie 2017, funcționarea Cancelariei de Stat a fost asigurată de Aparatul central, 10 oficii teritoriale și 6 instituții publice. Totodată, Cancelaria de Stat a monitorizat activitatea a 7 întreprinderi de stat, având statut de fondator. Subdiviziunile activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către secretarul general al Guvernului.

Finanțarea activității Cancelariei de Stat se efectuează din contul alocațiilor bugetului de stat și a altor venituri obținute, în anul 2017 constituind 334,5 mil. lei. Astfel, finanțarea din bugetul de stat a însumat – 263,8 mil lei, care reprezintă 78,9% din totalul veniturilor administrate. Concomitent, 9,0 mil. lei - au fost obținute din încasările de la prestarea serviciilor cu plată, 58,5 mil.lei - obținute din contul plății pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, 2,8 mil. lei - primite din granturi ș.a.

Urmare a activităților de audit desfășurate, se relevă că, veniturile de la prestarea serviciilor cu plată și de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public au fost contabilizate pe deplin și prezentate corespunzător în rapoartele financiare consolidate ale Cancelariei de Stat pentru anul 2017.

În anul 2017, Cancelaria de Stat și instituțiile din subordine au administrat active nefinanciare (patrimoniu) în valoare totală de 587,2 mil. lei. În totalul patrimoniului, ponderea majoră revenind mijloacelor fixe în sumă de 538,8 mil. lei sau 91,8%, urmată de activele neproductive în sumă de 39,7 mil. lei.

Urmare evaluărilor efectuate, probele de audit denotă că, controalele-cheie aferente principalelor procese financiare sunt funcționale, deși în unele cazuri nu au atins pe deplin obiectivele, fiind admise la instituțiile subordonate Cancelariei de Stat unele observații de audit, ce țin de: (i) calcularea greșită a uzurii mijloacelor fixe și necalcularea amortizării, (ii) înregistrarea mijloacelor fixe uzate integral nefiind reevaluate și (iii) deținerea activelor nefinanciare și stocurilor de materiale circulante moral învechite care nu se utilizează în ultimii 3 ani.

Totodată, probele de audit denotă că, Cancelaria de Stat în baza cererilor lunare, transferă mijloace financiare către beneficiarii de subsidii, acestea, în condițiile cadrului actual de reglementare și raportare, sunt trecute direct la cheltuieli, fără monitorizarea ulterioară a utilizării reale a acestora. În raportul de executare a bugetului Cancelariei de Stat a fost reflectată executarea de casă a subsidiilor, fără a conține informații cu privire la executarea cheltuielilor efective a subsidiilor de către beneficiarii acestora. Astfel, a fost înaintată o recomandare Ministerului Finanțelor în vederea completării cadrului normativ cu prevederi referitor la raportarea executării efective a subsidiilor și să se determine asupra situației soldurilor neutilizate de către beneficiari.

Probele de audit obținute în cadrul misiunii de audit au fost suficiente și adecvate pentru a oferi o bază, privind exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare consolidate ale Cancelariei de Stat, încheiate la 31 decembrie 2017.