Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Secretariatul Parlamentului

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Secretariatul Parlamentului

Decembrie 04, 2018 accesari 1889

 

Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Secretariatului Parlamentului, încheiate la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) din 4 decembrie curent.

Secretariatul Parlamentului, este o autoritate publică, care asigură asistența organizatorică, informațională și tehnică a activității Parlamentului, Biroului permanent, comisiilor permanente, fracțiunilor parlamentare și a deputaților.

Auditul a avut drept scop de a testa, sub toate aspectele semnificative, dacă raportul financiar al Secretariatului Parlamentului prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblu, nu conține denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.

Finanțarea activității Secretariatului Parlamentului se efectuează din contul alocațiilor bugetului de stat și a altor venituri obținute. Astfel, în anul 2017, finanțarea din bugetul de stat a însumat - 132,3 mil. lei, care reprezintă 98,9% din totalul veniturilor administrate. Concomitent, 387,5 mii lei - au fost obținute din încasările de la prestarea serviciilor cu plată, 1,1 mil. lei – obținute din contul plății pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public și 650,3 mii lei – primite din granturi.

Urmare activităților de audit desfășurate, se relevă că, veniturile au fost contabilizate pe deplin și prezentate corespunzător în rapoartele financiare ale Secretariatului Parlamentului pentru anul 2017.

Patrimoniul gestionat de către Secretariatul Parlamentului aparține în totalitate statului și, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit la finele anului 2017 – 152,9 mil. lei. Probele de audit au constatat înregistrarea, evidența și raportarea componenței patrimoniului gestionat în corespundere cu reglementările aferente.

Creanțele instituției la situația din 31.12.2017 au constituit 12,5 mil. lei, dintre care, 10,5 mil.lei, sau 84,0%, reprezintă datorii istorice apărute urmare a deteriorării clădirii Parlamentului și a bunurilor distruse și sustrase din aceasta, urmare a evenimentelor din 7 aprilie 2009, materialele în cauză fiind transmise organelor competente.

Activitățile de audit desfășurate denotă că, cheltuielile aferente remunerării muncii salariaților au fost reale, în corespundere cu angajamentele asumate, și sunt prezentate fidel în rapoartele financiare.

Anterior, Curtea de Conturi a realizat la Secretariatul Parlamentului misiuni de audit al conformității, fiind înaintate unele cerințe și recomandări. Evaluarea gradului de implementare al cărora a fost remarcat de un nivel înalt de realizare, fiind propusă scoaterea de la monitorizare a hotărârii respective.

Concluzionăm că, probele de audit obținute în cadrul misiunii de audit au fost suficiente și adecvate pentru a oferi o bază privind exprimarea opiniei fără rezerve asupra situațiilor financiare ale Secretariatului Parlamentului.