Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a examinat gestionarea resurselor financiare și a patrimoniului public de către AGEPI

Curtea de Conturi a examinat gestionarea resurselor financiare și a patrimoniului public de către AGEPI

Decembrie 22, 2020 accesari 316

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 22 decembrie curent, Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare publice de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în perioada anilor 2017-2019.

AGEPI este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, care asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniului proprietății intelectuale și monitorizează respectarea legislației în domeniu. Misiunea Agenției constă în promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe.

În perioada supusă auditului public extern, a fost efectuată reorganizarea AGEPI din instituție publică subordonată Guvernului, activitatea căreia a fost desfășurată pe baza principiilor de autogestiune și autofinanțare, în autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului, finanțată din bugetul de stat.

Veniturile AGEPI au constituit în anul 2017 – cca 70 mil. lei; în anul 2018 – 63 mil. lei; și în anul 2019 – 56 mil. lei.

Cheltuielile au constituit: în anul 2017 – cca 68 mil. lei; în anul 2018 – 60 mil. lei; și în anul 2019 – 44 mil. lei.

Patrimoniul gestionat de AGEPI aparține în totalitate statului și, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit la finele anului 2019 cca 15,0 mil. lei.

Misiunea de audit public extern a relevat că, AGEPI, în perioada supusă auditului, a asigurat în mod corespunzător gestionarea veniturilor, acumularea integrală și conformă a acestora, efectuarea legitimă și prudentă a cheltuielilor, precum și administrarea transparentă și responsabilă a patrimoniului încredințat.

Totodată, au fost identificate unele deficiențe ale procesului bugetar, unele derogări și neconformități aferente administrării patrimoniului, precum și au fost remarcate unele riscuri, dar care nu au afectat semnificativ buna guvernare a patrimoniului public încredințat. În contextul dat, se atestă următoarele:

  • Managementul domeniului proprietății intelectuale este efectuat în lipsa Programului de Dezvoltare Strategică a activității AGEPI pe termen mediu
  • Din momentul obținerii statutului de autoritate administrativă centrală și modificarea principiilor de finanțare a activității AGEPI, activitatea acesteia nu urmărește obiectivul de a obține beneficii economice. Prin urmare, modificările instituționale atrag după sine reabordarea sistemului de tarifare a serviciilor prestate bazat pe costuri
  • Având în vedere faptul că, AGEPI funcționează ca autoritate administrativă centrală, deja de aproape 2 ani, se denotă că, sistemul de tarifare a serviciilor prestate aplicat în cadrul AGEPI este depășit din punct de vedere al statutului entității obținut după reorganizarea instituțională și urmează a fi reorientat pe costuri reale și principii respective
  • În procesul de planificare și utilizare a resurselor bugetare, AGEPI nu a asigurat valorificarea integrală a alocațiilor bugetare aferente unor cheltuieli în sumă totală de 23,8 mil. lei, sau de cca 40%. Prin urmare, regulile și principiile bugetare urmează a fi aplicate în procesul planificării/executării bugetului astfel încât să se asigure precizia planificării și executării acestuia
  • Remunerarea muncii directorului general în perioada de tranziție instituțională a fost efectuată în baza cadrului regulator inaplicabil, specific unităților cu autonomie financiară. Estimările de audit efectuate au relevat că, drepturile salariale pentru exercitarea funcției de director general, care urmau a fi stabilite în mod corespunzător au fost diminuate cu cca 182,7 mii lei, astfel, nu au fost produse careva efecte negative asupra utilizării resurselor financiare alocate.

Misiunea de audit public a relevat și neconformități aferente înregistrării contabile a unor elemente patrimoniale, ceea ce a condiționat denaturarea valorii juste a patrimoniului gestionat în accepțiunea drepturilor de proprietate real deținute cu impact negativ posibil asupra procesului decizional aferent acestora, și anume:

  • neînregistrarea contabilă a lotului de teren gestionat cu suprafața de 0,55 ha și valoarea estimată de audit de cca 711,3 mii lei;
  • necasarea, pe parcursul a mai multor perioade de gestiune, a 185 de obiecte de mijloace fixe cu valoare inițială totală de cca 1,8 mil. lei, care nu se utilizează și nu mai pot fi utilizate de către AGEPI, dat fiind că sunt învechite din punct de vedere moral și fizic și și-au pierdut caracteristicele sale tehnice inițiale.

Menționăm că, în cadrul misiunii de audit, AGEPI, sub toate aspectele semnificative, a asigurat conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare publice, cu excepția unor derogări și neconformități aferente administrării patrimoniului, dar care nu au afectat semnificativ buna guvernare a patrimoniului public încredințat.