Acasă / Biroul de presă / Mass - media despre noi / Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar la Compania „Teleradio - Moldova”

Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar la Compania „Teleradio - Moldova”

Martie 21, 2018 accesari 5602

Sursa: www.trm.md

Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar privind gestiunea economico - financiară şi administrarea patrimoniului de către Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio - Moldova” pentru exerciţiul bugetar 2016, relatează Radio Moldova Actualităţi.

Constările Curții de Conturi au vizat unele aspecte ce țin de evaluarea mijloacelor fixe, evidența contabilă, durata de utilizare și calcularea amortizării imobilizărilor corporale precum și necesitatea întreprinderii măsurilor de rigoare privind donarea sau comercializarea bunurilor neutilizate de către Companie.
De asemenea, au fost remarcate rezerve la capitolul implementării în cadrul IPNA a sistemului de management financiar și control precum și la elaborarea cadrelor normative interne specifice activității operaționale.
Acțiunile întreprinse în scopul colectării probelor suficiente și adecvate, precum și constatările expuse de Curtea de Conturi, au determinat exprimarea opiniei contrare de audit aferent situațiilor financiare a Companiei, întocmite la 31.12.2016
Președintele IPNA „Teleradio - Moldova”, Olga Bordeianu, și-a exprimat mulțumirea și recunoștința echipei de audit si membrilor Curții de Conturi pentru activitatea desfășurată și recomandările expuse în raportul de audit, remarcând importanța acestora în procesul de gestionare eficientă și continuă dezvoltare a Companiei.  De asemenea, au fost date asigurări privind întreprinderea tuturor acțiunilor necesare în vederea înlăturării insuficiențelor depistate.
Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării Hotărârii Curții de conturi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.