Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a participat la ședința III-a a Grupului de auditori pentru POC ”Bazinul Mării Negre”

Curtea de Conturi a participat la ședința III-a a Grupului de auditori pentru POC ”Bazinul Mării Negre”

Martie 31, 2021 accesari 134

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la cea de-a treia ședință a Grupului de auditori pentru programul operațional comun (POC) ”Bazinul Mării Negre”. Evenimentul s-a desfășurat online la data de 31 martie curent.

La ședință au participat reprezentanți ai Republicii Moldova, România, Ucraina, Grecia, Bulgaria precum și alte state partenere implicate în implementarea programului, Curtea de Conturi fiind reprezentată de Tatiana Vozian, șef Direcție generală, auditorii Goriuc Teodorina și Apostol Natalia.

În cadrul evenimentului s-a discutat despre inițierea misiunii de audit de sistem asupra funcționalității sistemului de management și control al programului, precum și termenele de prezentare a constatărilor și recomandărilor preliminare. Totodată, s-a evidențiat natura specifică a abordării în acest ciclu de activitate de audit, care se datorează condițiilor pandemice. De asemenea, au fost evidențiat ajustările ce urmează a fi efectuate asupra Strategiei de audit a Autorității de audit a programului.

În cadrul acestei misiuni, membrii Grupului de auditori, reprezentanții CCRM, în calitatea sa de Autoritate Națională urmează să auditeze Ministerul Finanțelor, în calitate de Punct Național de Contact pentru Control și autoritate națională responsabilă pentru coordonarea și consultarea aspectelor ce țin de controlul proiectelor pe teritoriul Republicii Moldova.

Autoritatea de Audit din România a menționat importanța colaborării active între reprezentanții diferitor state pentru a asigura o evaluare veridică și uniformă a sistemelor naționale de gestiune și control instituite pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră.

Menționăm că, POC Bazinul Mării Negre este unul dintre programele de cooperare transfrontalieră finanțate din Instrumentul European de Vecinătate, cu un buget oferit de către Uniunea Europeană de 49 milioane euro, obiectivul general al Programului fiind îmbunătățirea bunăstării oamenilor din regiunea bazinului Mării Negre prin intermediul creșterii economice durabile și protecției mediului.