Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi în dialog cu reprezentanții Asociației pentru Protecția Vieții Private

Curtea de Conturi în dialog cu reprezentanții Asociației pentru Protecția Vieții Private

Mai 23, 2019 accesari 3067

 

Domeniul protecției datelor cu caracter personal a fost discutat la data de 23 mai curent, la întrevederea Vicepreședintelui Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Viorel Chetraru cu reprezentanții Asociației pentru Protecția Vieții Private și organizația obștească ”Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor din România (ASCPD).

Scopul vizitei a fost schimbul de experiență pe domeniul ce vizează datele cu caracter personal, preluarea practicilor și procedeelor de asigurare a cerințelor din domeniul dat, comunicarea preocupărilor și tendințelor din Republica Moldova și România.

În cadrul discuțiilor părțile au abordat aspecte vizate de gradul de conștientizare a importanței datelor cu caracter personal de către persoanele fizice. În context, Vicepreședintele CCRM a vorbit despre importanța acestui subiect, în special carențele constatate în cadrul misiunilor de audit, care au vizat domeniul protecției datelor cu caracter personal și a asigurării nivelului de securitate de către entitățile auditate.

Discuțiile s-au axat pe aspecte ce vizează domeniul protecției datelor cu caracter personal, constatate de către Curtea de Conturi în cadrul rapoartelor de audit:

  • Raportul misiunii de follow-up al auditului TI: ”Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?”
  • Raportul auditului performanței TI ”Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului ”e-Transformare a Guvernării”?”

În finalul discuțiilor Sergiu Bozianu, Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, în cadrul edificării unui parteneriat public-privat, a menționat disponibilitatea oferirii unui suport sub aspect de expertiză juridică, inclusiv participarea la consultări bilaterale în domeniul protecției datelor cu caracter personal în perspectiva încheierii unui acord de colaborare cu Curtea de Conturi.