Acasă / Biroul de presă / Mass - media despre noi / Curtea de Conturi nu a identificat încălcări semnificative la gestionarea fondurilor publice de către ANRE, în 2018

Curtea de Conturi nu a identificat încălcări semnificative la gestionarea fondurilor publice de către ANRE, în 2018

Octombire 28, 2019 accesari 2827

 

Sursa: InfoMarket

Auditul conformităţii gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, efectuat de Curtea de Conturi, a stabilit că toate cheltuielile au fost suportate în conformitate cu cadrul regulator aferent. Ventiruile ANRE au fost aprobate pentru 2018 în valoare de 57,9 mil. Lei, iar cheltuielile – în valoare de 62 mil lei. De facto, veniturile au fost de 81,1 mil. lei, iar cheltuielile – 38,3 mil. lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor reprezintă remunerarea angajaților și a conducerii ANRE (27,7 milioane lei). Efectivul-limită al ANRE a constituit în perioada auditată 94 de unități de personal, din care real încadrate la sfârşitul lui 2018 – 76 unități. Anul trecut pentru serviciile de locațiune au fost cheltuiţi 3,2 mil. Lei, pentru serviciile informaționale -1,6 mil. Lei, pentru formarea profesională -0,6 mil lei, pentru utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților - 0,2 mil. lei. Auditul denotă că cheltuielile în cauză au fost suportate în conformitate cu cadrul regulator aferent. Totodată, aceştia au menţionat că ANRE a remediat neregulile depistate anterior. Astfel, din 10 recomandări, au fost realizate integral 7 recomandări, și 3 recomandări – parțial realizate. Totodată, ANRE a întreprins măsurile de rigoare privind remedierea unor deficiențe constatate şi a efectuat tranziția evidenței contabile la cerințele Standardelor naționale de contabilitate la situația din 1 ianuarie 2019, a aprobat Regulamentul privind elaborarea bugetului ANRE, a inițiat auditul financiar extern pentru anul de gestiune 2018, a publicat situaţiile financiare pe pagina web. Totodată, a fost suplinită unitatea de audit intern, precum şi au fost reduse de 3 ori numărul zilelor de concediu anual nefolosite. În cadrul misiunii de audit au fost identificate unele derogări neînsemnate, care se referă la procesul de modificare a bugetului; gestionarea veniturilor;în domeniul achiziţiilor, auditului etc.