Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi va audita Ministerul Apărării

Curtea de Conturi va audita Ministerul Apărării

Ianuarie 13, 2020 accesari 1886

 

La data de 13 ianuarie curent, a avut loc o ședință de inițiere a două misiuni de audit la Ministerul Apărării de către auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Andrei Munteanu, membru al Curții de Conturi și Tatiana Vozian, șef Direcție generală, au prezentat conducerii Ministerului Apărării echipele de audit din cadrul Direcției generale metodologie, planificare și raportare, responsabile de realizarea misiunilor de audit: Auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2019 și Auditul conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anul 2019.

Misiunile de audit se vor desfășura la Ministerul Apărării și la unele entități din subordine și se vor realiza în conformitate cu Standardele Internaționale de audit aplicate de către Curtea de Conturi, având ca scop obținerea probelor suficiente și relevante pentru oferirea unei asigurări rezonabile că, sub toate aspectele semnificative, rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2019 prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative. La fel, în contextul celei de-a doua misiune de audit, Curtea de Conturi va evalua conformitatea procesului de achiziții publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării.

Menționăm că potrivit Legii nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, efectuarea auditului financiar anual al rapoartelor ministerelor privind executarea bugetelor în anul bugetar încheiat este o obligativitate a instituției supreme de audit din Republica Moldova.