Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Demararea sesiunilor de instruire, în contextul certificării auditorilor publici

Demararea sesiunilor de instruire, în contextul certificării auditorilor publici

Iunie 04, 2019 accesari 2640

 

Săptămâna curentă, Curtea de Conturi a demarat instruirile, organizate în procesul de certificare a auditorilor publici. Scopul certificării auditorilor publici este de a fortifica și evalua competențele profesionale, în vederea asigurării realizării misiunilor de audit public extern în conformitate cu standardele profesionale, cerințele legale şi de reglementare aplicabile.

Certificarea personalului cu atribuții de audit public se va efectua  în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul privind certificarea auditorilor publici, aprobat de Curtea de Conturi. Procesul de certificare va include două etape: formarea profesională și evaluarea și atestarea competențelor. 

Formarea profesională în cadrul Curții de Conturi se va organiza prin programe de instruire, organizate în module de bază, axate pe calificare profesională în domeniul auditului public: tehnologii informaționale, cadrul legal aferent activității de audit public extern, contabilitate și raportare financiară, audit public extern. Sesiunile de formare profesională vor fi organizate în perioada iunie – iulie curent și vor finaliza cu evaluarea competențelor.

În context, la data de 3 iunie, Comisia pentru certificare s-a întrunit în ședință, pentru a examina agenda și conținutul cursurilor de formare profesională. Comisia pentru certificare este constituită din cinci membri, trei dintre care sunt reprezentanții mediului academic. Această formulă de constituire a Comisiei a fost aplicată pentru a imprima obiectivitate și transparență procesului de certificare. În cadrul ședinței, președintele Comisiei de certificare a informat despre etapele planificate ale certificării, progresele înregistrate și planurile de viitor. Membrii Comisiei, dna Violeta Andrieș, membru al Curții de Conturi, Anatol Iachimovschi, profesor conferențiar al Academiei Studii de Economice a Moldovei, Andrei Groza, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică au pus în discuție conținutul și agenda cursurilor de instruire.

Menționăm că, la 7 decembrie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.260 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. În contextul noii legi, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a acesteia, Curtea de Conturi are obligativitatea de a supune certificării personalul cu atribuții de audit public. Instituția supremă de audit a Republicii Moldova urmează să-și creeze o schemă de certificare unică în felul său în context național, care se va baza pe Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) aplicate, precum și bunele practici internaționale. 

Curtea de Conturi își propune să implementeze noua schemă de certificare a personalului cu atribuții de audit public în doi ani, cu oportunitatea extinderii acesteia și includerii ulterioare a etapelor de certificare pe tipuri de audit (audit financiar, al conformității și audit al performanței), astfel va fi edificat treptat un sistem complet de asigurare a calificării profesionale a angajaților cu atribuții de audit.
Certificarea personalului cu atribuții de audit public reprezintă o schimbare majoră în cadrul sistemului de asigurare a controlului calității corespunzător mandatului unei instituții supreme de audit în vederea sporirii calificării profesionale a angajaților cu atribuții de audit din cadrul Curții de Conturi.