Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Două rapoarte de performanță ale CCRM, audiate de Comisia de control al finanțelor publice

Două rapoarte de performanță ale CCRM, audiate de Comisia de control al finanțelor publice

Mai 05, 2020 accesari 523

 

Ședință video 

 

Astăzi, 5 mai, Comisia de control al finanțelor publice (CCFP) a Parlamentului Republicii Moldova a audiat în ședință, în regim de teleconferință, două rapoarte de performanță, aprobate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) la 30 ianuarie 2020.

Constatările și recomandările din Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei, aprobat prin Hotărârea CCRM nr. 4 din 30.01.2020, precum și din Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei, aprobat prin Hotărârea CCRM nr. 5 din 30.01.2020 au fost puse în discuție de către Marina Covali, membru al CCRM, Sofia Ciuvalschi, șef Direcție generală de audit II, membrii echipelor de audit, membrii CCPF și reprezentanții entităților auditate.

Scopul auditului performanței realizării Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D a fost evaluarea implementării Programului pentru anii 2017-2021 și a impactului acestuia asupra sănătății pacienților, rezultat din îndeplinirea eficientă și eficace a activităților specifice de către entitățile implicate. Misiunea de audit a conchis că Programul național de combatere a hepatitelor virale nu dispune de acțiuni eficiente și suficiente pentru realizarea obiectivelor specifice stabilite, care ar oferi servicii calitative pacienților, îndreptate spre reducerea morbidității și minimizarea consecințelor socioeconomice. Procesele și mecanismele sistemice existente la toate nivelele nu asigură realizarea scontată a obiectivelor Programului, astfel nu oferă date privind rezultatele real obținute în raport cu indicatorii de monitorizare stabiliți, ca impact afectează procesul de informare, depistare și tratament a pacienților.

Misiunea de audit al performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei a avut drept scop evaluarea eficienței, eficacității și economicității performanței implementării Programului și a impactului de reducere a poverii tuberculozei prin prevenirea și controlul maladiei, și asigurarea accesului la servicii calitative, centrate pe pacient. De asemenea, în cadrul auditului a fost evaluată funcționalitatea sistemului instituțional prin analiza nivelului de realizare de către părțile implicate a atribuțiilor, obiectivelor şi indicatorilor de progres stabiliți în Program, pentru perioada auditată 2017-2019 (I semestru). Misiunea de audit a constat că acțiunile sistemului instituțional implicat în realizarea Programului Național de reducere a poverii tuberculozei au fost, în unele cazuri, ineficiente și nu au asigurat pe deplin accesul pacienților la servicii medicale de prevenire, depistare, diagnostic și tratament, prin aplicarea intervențiilor strategice centrate pe pacient. Aceste circumstanțe în cumul mențin riscul neatingerii pe deplin a obiectivului general al Programului.

Menționăm că, ambele rapoarte sunt disponibile pe pagina oficială a Curții de Conturi:

Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei

Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei