Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Examinarea Rapoartelor de audit, elaborate de Curtea de Conturi, în cadrul CCFP

Examinarea Rapoartelor de audit, elaborate de Curtea de Conturi, în cadrul CCFP

Octombire 08, 2020 accesari 232

 

La data de 7 octombrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice (CCFP) două rapoarte de audit.

Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2019 a fost pus în discuție de Eduard Moroșan, membru al CCRM și Ion Pleșca, șeful echipei de audit.

Curtea de Conturi a constatat că rapoartele financiare ale ministerului nu prezintă o imagine corectă şi fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară.

Misiunea de audit solicită Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să asigure implementarea unui sistem de control intern managerial viabil în toate entitățile din subordine, să efectueze inventarierea patrimoniului gestionat, să elaboreze reglementări aferente statelor de personal și acordării premiilor unice. Auditul mai recomandă modificarea cadrului normativ în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este Ministerul, precum şi a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor aferente clădirilor instituțiilor de învățământ şi cultură.

Totodată, ministerul urmează să modifice şi să completeze cadrul legal pentru a elimina cheltuielile ineficiente legate de studiile elevilor/studenților exmatriculați şi a celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării. Auditul mai recomandă elaborarea reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și a corelării susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea. Urmează a fi elaborată și metodologia privind evidența valorică şi cantitativă a bunurilor muzeale.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării urmează să aprobe un plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea şi înregistrarea în evidență a monumentelor, precum și să revizuiască lista monumentelor, ținându-se cont de starea lor actuală. Auditul mai recomandă asigurarea evaluării rezultatelor înregistrate din activitățile de cercetare ce țin de domeniul proprietății intelectuale.

De asemenea, urmează a fi inventariat fondul de manuale și cel didactic și asigurată evidența conformă a acestuia. Ministerul va completa cadrul normativ cu reglementări ce vizează finanțarea instituțiilor de învățământ primar și secundar general.

Raportul de audit a fost remis Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției pentru Supraveghere Tehnică pentru a asigura restabilirea în evidența contabilă a investițiilor efectuate în perioadele anterioare la Colegiul de Inginerie din or. Strășeni (29,9 mil. lei) și pentru a verifica volumul lucrărilor efectuate la reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți, în sumă de 22,2 mil. lei. Raportul a fost transmis și Procuraturii Generale pentru autosesizare pe marginea constatărilor misiunii de audit.

Raport

 

Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție a fost prezentat în cadrul CCFP de către Eduard Moroșan, membru al CCRM și Alexandru Răileanu, șeful echipei de audit.

Curtea de Conturi a constatat nerespectarea prevederilor legale la emiterea documentelor permisive în construcție la autoritățile administrației publice locale din municipiile Chișinău, Bălți și Edineț. Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție.

Potrivit misiunii de audit, nerespectarea prevederilor legale este rezultatul managementului defectuos la toate etapele de elaborare și emitere a documentelor permisive. Acest lucru este generat și de lipsa sau necorespunderea documentației de urbanism noilor condiții economice, sociale şi tehnice, precum și neconcordanței cadrului regulator în domeniul vizat, ceea ce afectează interesele administrației publice locale, precum și ale cetățenilor beneficiari ai construcțiilor executate.

Misiunea de audit a constatat mai multe neconformități în derularea procesului de elaborare și emitere a documentelor permisive în construcție. Localitățile care nu dețin documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului nu pot elibera documente permisive în construcție, iar procesul de eliberare a acestora de către AAPL de nivelul II a fost încetat.

Documentele permisive în construcție, eliberate de către administrația publică locală din municipiile Chișinău, Bălți și Edineț, nu sunt în concordanță cu planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului. Potrivit auditului, acestea sunt depășite, fiind nevoie de reexaminarea şi modificarea lor conform prevederilor legale, pentru a fi adaptate noilor condiții economice, sociale şi tehnice.

Procesul de elaborare și emitere a documentelor permisive în construcție în perioada anilor 2018-2019 a fost executat de către primăriile celor 3 municipii cu abateri de la actele normative în vigoare. Auditul a constatat că acest lucru a afectat grav patrimoniul public al AAPL, precum și drepturile cetățenilor beneficiari ai construcțiilor edificate. Potrivit verificărilor, 83% din documentele permisive în construcție la Primăria municipiului Chișinău, 66,7% – la Primăria municipiului Bălți, 83,6% – la Primăria municipiului Edineț au fost elaborate și emise cu abateri de la legislație.

Activitatea Agenției pentru Supraveghere Tehnică de monitorizare a conformității emiterii documentelor permisive în construcție, precum și a executării lor de către agenții economici a fost insuficientă.

Auditul a mai constatat că monitorizarea și controlul asupra construcțiilor nefinalizate nu s-au efectuat în perioada anilor 2018-2019 de către Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului Edineț. Lipsa unei abordări sistemice din partea Serviciului Fiscal de Stat la stabilirea veridică și concludentă a bazei impozabile a bunurilor imobile a determinat neîncasarea la bugetul local a veniturilor de la plata impozitului pe bunurile imobiliare.

Raport

Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor Curții de Conturi.