Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Experții în domeniul auditului intern din cadrul Ministerului Finanțelor din Republica Moldova și din Letonia în vizită la Curtea de Conturi

Experții în domeniul auditului intern din cadrul Ministerului Finanțelor din Republica Moldova și din Letonia în vizită la Curtea de Conturi

Noiembrie 07, 2019 accesari 1646

 

Sistemul de control financiar public intern subiect ce a fost discutat cu reprezentanții din cadrul Ministerului Finanțelor din Republica Moldova și din Letonia. Vizita de studiu a avut loc la sediul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) la 7 noiembrie curent.

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova Raisa Cotorobai și Ludmila Popa, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern și reprezentanții Ministerului Finanțelor al Letoniei, Arina Andreičika și Via Gurcovska.

De asemenea la întrevedere au fost prezenți Ecaterina Paknehad, șef al Aparatului CCRM și managerii direcțiilor generale de audit.

Participanții au vorbit despre sistemele eficiente de control intern și audit intern. Experții din Letonia și-au împărtășit experiența și au relatat despre cele mai bune practici, privind cooperarea auditorului intern din cadrul Ministerului Finanțelor al Letoniei cu instituția supremă de audit (ISA) din Letonia.

Un sistem de control intern puternic și un management financiar solid, în orice organizație, reprezintă o măsură preventivă și o precondiție pentru eficientizarea cheltuielilor publice și reducerea riscurilor de corupție. Funcția de audit intern joacă un rol important în evaluarea sistemului de control intern managerial al instituției, contribuind la îmbunătățirea activităților de control existente și la introducerea de controale suplimentare în cadrul instituției.

Letonia este un exemplu, pentru că a modernizat aranjamentele de control intern pe baza ghidurilor recunoscute la nivel internațional ale controlului intern și a cadrelor și principiilor administrației publice, managementului financiar, guvernanței bugetare și guvernanței publice. Accentul se pune pe obiective și managementul performanței, riscuri și guvernanță în general, precum și calitatea furnizării serviciilor și eficiența costurilor. Controlul Finanțelor Publice Interne (PIFC) este parte integrantă și vitală a sistemului de guvernare modernă din Letonia.

Ecaterina Paknehad a informat oaspeții despre practica Curții de Conturi în evaluarea sistemelor de control intern și audit intern în sectorul public, precum și despre necesitatea consolidării conlucrării între auditul public extern și auditul public intern.

Menționăm că vizita a fost organizată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit intern în Republica Moldova”, implementat de Ministerul Finanțelor a Letoniei în perioada 8 august – 15 noiembrie 2019.