Buletin Nr 98 din 08.12.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor


Licitaţie publică Nr. 17/04593
Autoritatea contractantă Curtea de Conturi
Adresa Ștefan cel Mare 69
Telefon/fax 022-266-083
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOREA Ștefan
Obiectul achiziţiei Achiziţionarea produselor petroliere (benzină și motorină) conform necesităților Curții de Conturi
Cod CPV 09132000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 69, bir.417, tel de contact: 266-004, 266-009 e-mail: v_tataru@ccrm.md, Ștefan Gorea - persoana responsabila
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Curtea de Conturi, bd.Ștefan cel Mare 69, bir.406
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00
Termenul de depunere a ofertelor 26.12.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 26.12.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23403704