Grupul de lucru

Grupul de lucru pentru achiziţii al Curţii de Conturi:

 

Conducătorul grupului:

Munteanu Victor - șef Direcție patrimoniu în cadrul Direcției generale auditul finanțelor publice

Membrii grupului:

Postolachi Dumitru  - șef Serviciu finanțe și buget/contabil-șef

Babără Vitalie - controlor de stat principal în cadrul Direcției audit TI

Lazăr Tudor - controlor de stat superior, Direcția juridică

Tataru Vladimir - șef adjunct Direcție gestiune tehnică

 

Secretarul grupului:

 Chiriac Nadejda - șef Serviciu în cadrul Direcției generale organizare instituțională