Grupul de lucru

Grupul de lucru pentru achiziţii al Curţii de Conturi:

 

Conducătorul grupului:

Munteanu Victor - șef Direcție patrimoniu în cadrul Direcției generale auditul finanțelor publice;

Membrii grupului:

Postolachi Dumitru  - șef Serviciu finanțe și buget/contabil-șef;

Babără Vitalie - controlor de stat principal în cadrul Direcției audit TI;

Lazăr Tudor - controlor de stat superior, Direcția juridică;

Gorea Ștefan - șef Direcție gestiune tehnică;

 

Secretarul grupului:

 Chiriac Nadejda - șef Serviciu în cadrul Direcției generale organizare instituțională.