Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2018-06-26
40
Hotărârea nr. 40 din 27 iunie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pentru anul 2017
0
0
0
2018-06-21
32
Hotărârea nr. 32 din 21 iunie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017
1
1
0
2018-06-19
30
Hotărârea nr.30 din 19 iunie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Oficiului Avocatului Poporului la 31 decembrie 2017
2
7
0
2018-05-31
28
Hotărârea nr.28 din 31 mai 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017
3
7
0
2018-05-29
26
Hotărârea nr.26 din 29 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017
0
9
1
2018-05-28
25
Hotărârea nr.25 din 28 mai 2018 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017
3
4
0
2018-05-28
24
Hotărârea nr.24 din 28 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017
3
6
0
2018-05-25
23
Hotărârea nr. 23 din 25 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017
2
15
0
2018-05-17
21
Hotărârea nr. 21 din 17 mai 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017
1
6
0
2018-05-14
18
Hotărârea nr.18 din 14 mai 2018 cu privire la Raportul de audit al performanței ,,Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”
8
15
0
2018-05-03
17
Hotărârea nr.17 din 03 mai 2018 privind Raportul auditului programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017
1
6
0
2018-04-11
11
Hotărârea nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”
23
47
3
2018-03-28
9
Hotărârea nr.9 din 28 martie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului la 31 decembrie 2017
1
9
0
2018-03-26
8
Hotărârea nr. 8 din 26 martie 2018 privind Raportul auditului performanței „Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și de investițiile efectuate în acest domeniu”
1
18
0
2018-03-20
6
Hotărârea nr.6 din 20 martie 2018 cu privire la Raportul auditului financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016
2
10
0
2018-03-12
5
Hotărârea nr.5 din 12 martie 2018 privind Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritoriale din raionul Dubăsari pe anii 2015-2016
20
112
2
2018-02-13
2
Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2018 cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile
99
55
4