Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2020-08-26
42
Hotărârea nr.42 din 26 august 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019
0
0
0
2020-08-26
43
Hotărârea nr.43 din 26 august 2020 cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2019
0
0
0
2020-07-29
41
Hotărârea nr. 41 din 29 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”
0
0
0
2020-07-28
38
Hotărârea nr. 38 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019
0
10
0
2020-07-28
39
Hotărârea nr. 39 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019
0
7
0
2020-07-28
40
Hotărârea nr.40 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit , în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator
0
6
0
2020-07-27
37
Hotărârea nr.37 din 27 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada anilor 2017 - 2019
0
20
0
2020-07-24
36
Hotărârea nr.36 din 24 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019
0
5
0
2020-07-23
35
Hotărârea nr. 35 din 23 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
0
2020-07-22
34
Hotărârea nr.34 din 22 Iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2019
0
2
0
2020-07-21
33
Hotărârea nr.33 din 21 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
0
2020-07-20
32
Hotărârea nr. 32 din 20 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2019
0
28
0
2020-07-17
31
Hotărârea nr. 31 din 17 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție
0
21
0
2020-07-16
30
Hotărârea nr.30 din 16 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019
0
19
0
2020-07-15
29
Hotărârea nr.29 din 15 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019
0
29
2
2020-06-30
27
Hotărârea nr. 27 din 30 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
0
2020-06-29
26
Hotărârea nr. 26 din 29 iunie 2020 cu privire la auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2019
0
11
0
2020-06-26
25
Hotărârea nr. 25 din 26 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2019
0
2
0
2020-06-26
24
Hotărârea nr. 24 din 26 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2019
0
3
0
2020-06-25
23
Hotărârea nr. 23 din 25 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2019
0
2
0
2020-06-24
22
Hotărârea nr.22 din 24 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău pe anii 2018-2019
0
13
0
2020-06-23
21
Hotărârea nr. 21 din 23 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019
0
9
0
2020-04-29
15
Hotărârea nr.15 din 29 aprilie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 decembrie 2019
0
19
0
2020-04-29
16
Hotărîrea nr. 16 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației ”
0
604
0
2020-03-25
12
Hotărârea nr. 12 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
3
2020-03-25
11
Hotărârea nr. 11 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului de conformitate a gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare pe perioada de activitate
0
17
2
2020-02-28
9
Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2020 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea procurării și vânzării energiei electrice de către „Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni)
0
3
0
2020-01-30
4
Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei
0
21
1
2020-01-30
5
Hotărârea nr.5 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei
0
21
0
2020-01-29
3
Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței activității întreprinderilor de stat al căror fondator în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei”
0
22
0
2020-01-24
1
Hotărârea nr.1 din 24 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
0
22
13