Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.62 din 5 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018

Numar 352-359 din data de 2019-11-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 9

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, precum și cu Standardele Internaționale de Audit puse în aplicare de Curtea de Conturi3.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității cu cadrul legal a executării devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții pe anii 2015-2018.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (9)

2.1. pentru aprobarea unui plan de acțiuni și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2. pentru informare și autosesizare în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun referitor la impozitarea activității de întreprinzător desfășurate de către un titular de patentă și o asociație obștească (situații descrise în paragraful nr.4.5.2. din Raportul de audit);

1.1. Să elaboreze și să implementeze reglementări cu privire la condițiile de efectuare a plăților stimulatorii pentru membrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în scopul consolidării temeiului plăților de stimulare a acestora (paragraful 4.1.1.);

1.2. Să dezvolte normele interne aferente stabilirii primelor de performanță, pentru consolidarea procesului de stimulare a personalului Băncii Naționale (paragraful 4.1.2.);

1.3. Să asigure întocmirea Rapoartelor de deplasare în scop de serviciu, care să conțină informații privind scopul şi rezultatele deplasării (paragraful 4.2.2.);

1.4. Să ajusteze reglementările interne cu prevederi exhaustive aferente cheltuielilor de promovare a imaginii BNM (paragraful 4.3.);

1.5. Să elaboreze/să ajusteze cadrul de reglementare intern, care să stabilească prevederi exhaustive privind atribuirea detaliată și corectă a tipurilor de imobilizări la categoriile de amortizare (paragraful 4.4.);

1.6. Să consolideze procedurile de control intern în aspectul calificării corespunzătoare a operatorilor economici participanți în cadrul achizițiilor publice (paragraful 4.5.2.);

1.7. Să aprobe Regulamentul cu privire la funcționarea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (subcapitolul nr.2.4.).

Cerinte (0)