Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.5 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei

Numar 44-54 din data de 2020-01-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 21

Misiunea de audit s-a desfășurat în temeiul art.9, art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi1. Auditul a avut drept scop evaluarea performanței implementării Programului național de reducere a poverii tuberculozei pentru anii 2017-2019 (I semestru), (în continuare – Programul) prin prevenirea și controlul maladiei și asigurarea accesului la servicii calitative, centrate pe pacient. Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, aplicate de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (21)

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor şi neregulilor constatate, precum şi pentru stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de îndeplinirea acestora;

2.1.2. informarea instituțiilor medicale implicate în procesul de realizare a Programului național de reducere a poverii tuberculozei referitor la rezultatele auditului, cu înaintarea cerințelor privind implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.1 modalitatea de justificare a costurilor și planificarea necesarului de mijloace financiare prin delimitarea exhaustivă a resurselor de finanțare pentru fiecare acțiune din Planul de acțiuni (pct.4.1.);

2.2 asigurarea planificării achizițiilor publice, cu evaluarea conformă a necesităților de medicamente, în scopul evitării riscului de reducere a cantităților estimate și de formare a deficitului de stocuri (pct.4.7.);

2.3 comunicarea și conlucrarea asistenței medicale primare și specializate de ambulatoriu, cu delimitarea concretă a responsabilităților și atribuțiilor la etapa de profilaxie, depistare, diagnostic și tratament (pct.4.2.);

4. să asigure reglementarea procesului și a responsabilităților delegate privind evidența și raportarea cheltuielilor pentru tichetele alimentare și compensarea cheltuielilor pentru transport (pct.4.10.);

6.1 documentarea deplină în fișele medicale a investigațiilor, diagnosticului, tratamentului pacienților cu tuberculoză din evidența medicilor specialiști (pct.4.3-4.4);

6.2 asigurarea investigării persoanelor din grupul de risc și vigilență sporită potrivit cerințelor Protocoalelor Clinice Naționale (pct.4.3);

6.3 elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului de achiziții publice a produselor alimentare la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea proceselor (pct.4.8);

6.4 acordarea tichetelor alimentare și rambursarea cheltuielilor pentru transport conform prevederilor normative (pct.4.9);

6.5 evidența și raportarea veridică a cheltuielilor pentru alimentație şi transport public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor bolnave cu tuberculoză (pct.4.11).

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor şi neregulilor constatate, precum şi pentru stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de îndeplinirea acestora;

1.1 examinării deținuților prin realizarea screening-ului radiografic de două ori pe an (pct.4.15.1.);

1.2 examinării radiografice a persoanelor la intrarea în sistemul penitenciar (pct.4.15.2.);

1.3 suficienței stocurilor de medicamente necesare în administrarea tratamentului antituberculos, inclusiv prin desfășurarea regulamentară a procedurilor de inventariere (pct.4.15.4.);

1.4 condițiilor necesare în locurile de detenție prin instalarea ventilației mecanice și iradierea încăperilor cu raze ultraviolete germicide (pct.4.15.5.);

3. să evalueze corectitudinea calculării, eliberării și raportării cheltuielilor pentru suportul alimentar și de transport (pct. 4.9., pct. 4.11.);

4. să asigure reglementarea procesului și a responsabilităților delegate privind evidența și raportarea cheltuielilor pentru tichetele alimentare și compensarea cheltuielilor pentru transport (pct.4.10.);

5. să asigure planificarea și administrarea vaccinului BCG, în scopul diminuării indicatorului de pierderi (pct.4.12.);

5. să asigure planificarea și administrarea vaccinului BCG, în scopul diminuării indicatorului de pierderi (pct.4.12.);

5. să asigure planificarea și administrarea vaccinului BCG, în scopul diminuării indicatorului de pierderi (pct.4.12.);

Cerinte (0)