Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 12 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2019

Numar din data de 2020-03-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 4

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Autorității Naționale de Integritate, încheiate la 31 decembrie 2019, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (4)

2.1.1. să înregistreze, în evidența contabilă, mijloacele fixe în componența grupului „Mașini și utilaje”, care au fost înregistrate necorespunzător în componența grupului „Clădiri”.

2.1.2. să acorde concediile anuale potrivit reglementărilor în vigoare.

2.1.3. să asigure descrierea, adoptarea și gestionarea proceselor operaționale aferente reparațiilor și investițiilor capitale.

2.1.4. să efectueze inventarierea bunurilor amplasate pe terenul aflat în gestiune, cu înregistrarea corespunzătoare a acestora în evidența contabilă.

Cerinte (0)