Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2020 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea procurării și vânzării energiei electrice de către „Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni)

Numar din data de 2020-02-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 3

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 20191 și, respectiv, 20202, precum și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI puse în aplicare de Curtea de Conturi3.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității procurării și vânzării energiei electrice de către „Energocom” S.A. în perioada 2018 și în 9 luni ale anului 2019 în raport cu prevederile cadrului regulator din domeniu.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018.
2 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 77 din 27.12.2019.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (3)

2.1. pentru aprobarea unui plan de acțiuni și întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2. pentru luare de atitudine și examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe;

1.1. să asigure oficializarea proceselor de bază ale entității în scopul consolidării procedurilor de control intern mangerial (paragrafele nr.2.5.4., nr.4.2.1. și nr. 4.2.3.).

Cerinte (0)