Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 11 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului de conformitate a gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare pe perioada de activitate

Numar din data de 2020-03-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi1, având drept scop evaluarea conformității gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare, cu emiterea unei concluzii de audit. Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi2.
Auditul a fost efectuat la Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare, cu colectarea probelor relevante de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Finanțelor, Instituția Publică „Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii”, precum și la unii Beneficiari.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400, ISSAI 4000, aprobate spre aplicare în cadrul misiunilor de audit prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)