Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărîrea nr. 16 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației ”

Numar din data de 2020-04-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de follow-up a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi1, având ca scop evaluarea modului în care au fost abordate și implementate cerințele și recomandările înaintate, precum și a impactului implementării/executării Hotărârii Curții de Conturi nr.43 din 22 septembrie 2017.
Sfera misiunii de follow-up a cuprins acțiunile realizate în perioada anilor 2017-2019 de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.43 din 22.09.2017, în vederea asigurării implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea menționată.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)