Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 58 din 28 decembrie 2009 despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii

Numar din data de 2009-12-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul aplicării celor mai bune practici de audit în activitatea desfăşurată de Curtea de Conturi, în condiţiile respectării de către auditori a cerinţelor profesionale şi etice stabilite pentru realizarea procesului de audit, în conformitate cu art.7, art.15 şi art.16 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Standardele generale de audit ale Curţii de Conturi conform anexei nr. 1.

2. Se aprobă Standardele auditului regularităţii ale Curţii de Conturi conform anexei nr. 2.

3. Se prescrie personalului cu atribuţii de audit al Curţii de Conturi respectarea obligatorie a prezentelor Standarde de audit.

4. Departamentul metodologie şi planificare strategică va asigura informarea şi instruirea personalului cu atribuţii de audit al Curţii de Conturi, întru aplicarea conformă a Standardelor aprobate prin prezenta hotărîre.

5. Controlul asupra asigurării respectării Standardelor generale de audit şi a Standardelor auditului regularităţii se pune în sarcina membrilor Curţii de Conturi, conducătorilor de subdiviziuni şi echipei de monitorizare a calităţii auditului a Curţii de Conturi.

6. Se abrogă Hotărîrile Curţii de Conturi nr.70 din 16.10.2006, nr.79 din 16.10.2006, nr. 2 din 11.01.2007.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)