Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 57 din 28 decembrie 2009 privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010

Numar din data de 2009-12-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În conformitate cu prevederile art. 7, art. 15, art. 16 şi art. 30 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010 (se anexează).

2. Directorii Departamentelor, de comun acord cu şeful Direcţiei juridice, vor asigura:

a) formarea echipelor de audit în funcţie de complexitatea fiecărui audit, volumul, specificul domeniului şi al entităţii auditate;

b) executarea Programului activităţii de audit pe anul 2010 de către toate persoanele responsabile de realizarea acţiunilor de audit în termenele stabilite.

3. Prezenta hotărîre şi Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010 se aduc la cunoştinţa angajaţilor Curţii de Conturi de către Departamentul metodologie şi planificare strategică.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri şi a Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010 se pune în sarcina dnei Elisaveta Foca, vicepreşedintele Curţii de Conturi, şi a dlui Constantin Lozovanu, şef al Aparatului.

Recomandari (0)

Cerinte (0)