Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 54 din 22 decembrie 2009 despre aprobarea Standardelor de audit al tehnologiilor informaţionale

Numar din data de 2009-12-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul aplicării principiilor, procedeelor şi metodelor de audit stabilite de standardele internaţionale, precum şi a bunelor practici de audit al tehnologiilor informaţionale utilizate în activitatea personalului cu atribuţii de audit, reieşind din prevederile legale şi reglementările naţionale de audit, conform art.7, art.15 şi art.16 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Standardele de audit al tehnologiilor informaţionale, conform Anexei.

2. Se prescrie personalului cu atribuţii de audit al Curţii de Conturi respectarea obligatorie a prezentelor Standarde de audit.

3. Departamentul metodologie şi planificare strategică va asigura informarea şi instruirea personalului cu atribuţii de audit al Curţii de Conturi, întru aplicarea conformă a Standardelor de audit aprobate.

4. Controlul asupra asigurării respectării Standardelor de audit al tehnologiilor informaţionale se pune în sarcina membrilor Curţii de Conturi, conducătorilor de subdiviziuni şi echipei de monitorizare a calităţii auditului a Curţii de Conturi.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă personalului cu atribuţii de audit de către Departamentul metodologie şi planificare strategică.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)