Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 53 din 15 decembrie 2009 despre aprobarea Regulamentului cu privire la monitorizarea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor Curţii de Conturi

Numar din data de 2009-12-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În conformitate cu art. 7, art. 15 şi art. 16 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la monitorizarea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor Curţii de Conturi, conform Anexei.

2. Se abrogă Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 72 din 24.10.2006 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea executării hotărîrilor Curţii de Conturi privind rapoartele asupra rezultatelor controalelor (auditelor)".

3. Controlul asupra punerii în aplicare şi respectării prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina directorului Departamentului metodologie şi planificare strategică.

Hotărâre complet

RO_419_ro-H532009.doc

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)