Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 11 din 3 aprilie 2009 privind aprobarea Standardelor auditului performanţei

Numar din data de 2009-04-03 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul aplicării uniforme, la nivelul cuvenit a procedurilor de audit în timpul misiunilor de audit al performanţei, în vederea planificării, executării, raportării obiective şi coerente a activităţii organizaţiei, programului sau a funcţiei auditate în baza principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate, conform art.7, art.15 şi art.16 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1.  Se aprobă Standardele auditului performanţei (se anexează).

2.  Standardele auditului performanţei, aprobate prin prezenta hotărîre, se vor aplica la efectuarea misiunilor de audit al performanţei de către auditorii publici ai Curţii de Conturi.

3. Controlul asupra asigurării respectării Standardelor auditului performanţei se pune în sarcina membrilor Curţii de Conturi, conducătorilor de subdiviziuni şi echipei de monitorizare a calităţii auditului a Curţii de Conturi.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă personalului cu atribuţii de audit de către Direcţia metodologie, analiză şi control.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)