Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 46 din 15 iulie 2008 cu privire la aprobarea Codului deontologic al angajatului cu atribuţii de control/audit al Curţii de Conturi şi a Regulamentului Comisiei de disciplină

Numar din data de 2008-07-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul menţinerii la nivelul cuvenit a modului unic de îndeplinire obiectivă a obligaţiunilor, promovării unei culturi înalte şi asigurării unei performanţe în activitatea desfăşurată, prin stabilirea principiilor şi normelor fundamentale de conduită profesională şi a obligaţiunilor etice la exercitarea atribuţiilor de către angajaţii Curţii de Conturi, în temeiul art. 28 lit. a) şi art. 29 din Legea nr. 312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Codul deontologic al angajatului cu atribuţii de control/audit al Curţii de Conturi (Anexa nr. 1).

2. Se aprobă Regulamentul Comisiei de disciplină (Anexa nr. 2).

3. Controlul asupra respectării prevederilor Codului deontologic se pune în sarcina conducătorilor subdiviziunilor de control şi a Serviciului securitate internă.

4. Aducerea la cunoştinţă şi difuzarea Codului deontologic al angajatului cu atribuţii de control/audit al Curţii de Conturi se va realiza de către Serviciul resurse umane.

5. Se abrogă Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 109 din 29.11.2002 "Cu privire la Codul etic al controlorului Curţii de Conturi a Republicii Moldova".

6. Prezenta hotărîre, inclusiv Anexele nr. 1 şi nr. 2, se publică în Buletinul informativ al Curţii de Conturi şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)