Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 35 din 29 mai 2008 privind raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2007

Numar din data de 2008-05-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna N.Lupan, ex- ministrului finanţelor dl M.Pop, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2007. Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, la Ministerul Finanţelor, avînd drept obiectiv stabilirea gradului de regularitate privind modul de gestionare şi monitorizare a datoriei publice, respectarea plafoanelor anuale aprobate de Parlament, debursarea, rambursarea, recreditarea, deservirea, înregistrarea şi raportarea datoriei publice etc.

În cadrul controlului probele au fost colectate prin analiza subregistrelor datoriei de stat interne, externe şi garanţiilor de stat, examinarea acordurilor de împrumut, ordinelor de plată, utilizarea unor rapoarte şi informaţii ale Băncii Naţionale a Moldovei, Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional etc.

Reglementarea juridică a datoriei publice în perioada supusă controlului este prevăzută în Legea nr.943-XIII din 18.07.1996 "Privind datoria de stat şi garanţiile de stat"[2] (cu modificările şi completările ulterioare) şi, începînd cu 09.09.2007, în Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat"[3] (în continuare - Legea nr.419-XVI).

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Finanţelor să examineze rezultatele controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2007, cu întreprinderea măsurilor în vederea lichidării neregulilor constatate.

2. Se recomandă Ministerului Finanţelor întreprinderea acţiunilor privind:

2.1. raportarea anuală a volumului deplin al datoriei publice a Republicii Moldova;

2.2. monitorizarea strictă şi controlul la beneficiarii de mijloace din împrumuturile de stat şi/sau de garanţii de stat pînă la îndeplinirea completă şi/sau încetarea obligaţiunilor apărute din relaţiile contractuale, inclusiv suspendarea pe cale extrajudiciară a operaţiunilor bancare, cu sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil, conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare, a mijloacelor datorate de beneficiarii care încalcă clauzele contractuale;

2.3. securizarea informaţiei din Registrele de stat în format electronic, precum şi ţinerea în Registrele de stat privind datoria de stat, garanţiile de stat şi recreditarea de stat a evidenţei tuturor obligaţiunilor directe şi condiţionate ale Republicii Moldova;

2.4. verificarea reciprocă a datoriilor pe creditele şi garanţiile Guvernului între Ministerul Finanţelor şi agenţii economici, cu reflectarea lor în rapoartele financiare;

2.5. elaborarea indicatorilor de performanţă privind datoria de stat, ce ar contribui la gestiunea eficientă a datoriei de stat, cu determinarea preferinţelor în coraport cu nivelul admisibil şi acceptabil al riscului.

3. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să aplice pe deplin prevederile legislaţiei privind modul de executare silită a obligaţiilor fiscale neonorate în termen asupra împrumuturilor interne şi externe cu destinaţie specială, acordate agenţilor economici prin intermediul Ministerului Finanţelor.

4. Despre măsurile întreprinse întru executarea cerinţelor punctelor 1, 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Parlamentului.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a  M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1996, nr.75-76, art.715.Abrogată la 09.09.2007, prin Legea nr.419-XVI din 22.12.2006.

[3]M.O., 2007, nr.32-35, art.114.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)