Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 2 din 14 februarie 2008 privind raportul asupra asigurării activităţii de postprivatizare în perioada anilor 2006–2007 (9 luni)

Numar din data de 2008-02-14 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl Viorel Melnic, directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului dl Igor Grigoriev, sefului Direcţiei postprivatizare a Agenţiei Proprietăţii Publice dna Elena Blănuţa, şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate dna Anastasia Paleţchi, şefului Direcţiei juridice dl Sergiu Chicu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" [1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra asigurării activităţii de postprivatizare în perioada anilor 2006 - 2007 (9 luni).

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2007 şi au avut drept obiectiv stabilirea gradului de asigurare a activităţii de postprivatizare în conformitate cu cerinţele regulamentare pentru perioada anilor 2006-2007(9 luni), inclusiv verificarea executării contactelor de vînzare-cumpărare, încheiate în perioadele precedente, dar monitorizate pînă în perioada verificată.

În perioada supusă controlului, asigurarea activităţii de postprivatizare, precum şi controlul asupra îndeplinirii obligaţiilor contractuale s-au efectuat de către Agenţia Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului, în conformitate cu Regulamentul acesteia, aprobat prin ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.142 din 17.06.2005. Totodată, începînd cu septembrie 2007, Agenţia Privatizare (în continuare - Agenţia) a fost reorganizată în Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10.09.2007[2] "Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului", fiind succesorul de drepturi şi obligaţii ale Agenţiei Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului. De menţionat că, în perioada anilor 2000-2005, aceste activităţi au fost realizate de către Departamentul Privatizării (în continuare - Departamentul), conform cerinţelor regulamentare stabilite.

În cadrul controlului efectuat la Agenţia Proprietăţii Publice, probele de control au fost colectate selectiv, prin metoda analizei îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către cumpărătorii patrimoniului public, confirmate prin Rapoartele de audit, Actele de control întocmite de către angajaţii Agenţiei, informaţiile prezentate de către cumpărători, inclusiv a indicatorilor economico - financiari şi a rapoartelor financiare ale întreprinderilor monitorizate de către Agenţie. De asemenea, au fost studiate documentele nesistematizate din dosarele Agenţiei.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Cadrul normativ care a reglementat activitatea de postprivatizare în perioada verificată a fost:

- Legea nr.627-XII din 04.07.1991[3] "Cu privire la privatizare" (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.627 -XII);

- Legea nr.121-XVI din 04.05.2007[4] "Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice" (în continuare - Legea nr.121-XVI);

- Legea nr.1217-XIII din 25.06.1997[5] "Cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997 - 1998" (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1217-XIII);

- Regulamentul concursurilor investiţionale şi comerciale şi negocierilor directe privind privatizarea patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 29.09.2000[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998);

- alte acte normative.

În conformitate cu prevederile regulamentare, privatizarea în perioada verificată a fost efectuată prin diferite modalităţi, cum ar fi: concurs comercial sau investiţional, negocieri directe, în baza proiectelor individuale aprobate de către Guvern etc..

Transmiterea patrimoniului public în proprietate privată, prin modalităţile menţionate mai sus, a impus condiţii referitor la modalităţile şi termenele de privatizare, activităţile de asanare şi de restructurare financiară, de păstrare a locurilor de muncă, acestea fiind determinate pentru perioada de postprivatizare. Activităţile în această perioadă au inclus acţiunile de control asupra îndeplinirii obligaţiunilor asumate de către cumpărători prin contractele de vînzare-cumpărare şi monitorizarea evoluţiei economico-financiare a întreprinderilor privatizate.

Pentru desfăşurarea concursurilor sau negocierilor directe la privatizarea patrimoniului public, prin Hotărîrea Guvernului nr.1523 din 26.11.2002[7] "Privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor şi negocierilor directe la privatizarea patrimoniului public" (cu modificările ulterioare), a fost desemnată Comisia de concurs (în continuare - Comisia). În conformitate cu pct.10 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998, Comisiei i-au fost trasate ca sarcini: desfăşurarea concursurilor şi negocierilor directe, totalizarea rezultatelor concursurilor sau negocierilor directe şi determinarea cîştigătorului acestora, examinarea şi adoptarea deciziilor privind onorarea obligaţiilor contractuale de către cumpărători, cu depunerea la Agenţie a proceselor-verbale respective.

             Informaţia privind întreprinderile privatizate şi monitorizate de către Agenţie în perioada anilor 2006- 2007 (9 luni) 

Nr. d/o

 

Denumirea întreprinderii

Cota stat. (%)

Suma achit. de către cump. pentru pachet. de acţ. ale statului

Suma invest. preconizate prin contr. de vînz.-cump.

Investiţiile efectuate în anii precedenţi (2002 - 2005) şi acceptate în anul 2006

Investiţiile efectuate în anii precedenţi (2004 - 2006) şi acceptate în anul 2007 (9 luni)

Investiţiile totale efectuate în anii precedenţi, acceptate pînă la 01.10.2007

Term. de efect. a invest. conform contr. de vînzare-cump. iniţiale, cu modificările prin amendamente la contract 

mii lei

mii

dol. SUA

mii lei

mii

dol. SUA

mii lei

mii

dol. SUA

mii lei

mii

dol. SUA

mii lei

mii

dol. SUA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

S.A. "Collas"

60,14

650

 

9000

 

5115,0

-

 

 

8307,0

 

14.03.2000

14.03.2010

2.

S.A. "Elevatorul din Căuşeni"

60,2

9000

 

100000

 

5000,0

 

23970,0

 

86642,0

 

23.09.1999

23.09.2002,

mod 23.09.2007

3.

S.A. "Cereale Prut"

60,0

1500

 

36000

 

-

 

14900,0

 

16993,0

 

10.09.1999

10.09.2009

4.

S.A. "Porumb"

71,35

500

 

7000

 

-

 

 

 

7000,0

 

06.06.2000

06.06.2005

5.

S.A. "TDA"

72,57

650

 

6000

 

 

 

2243,0

 

4183,0

 

09.11.1999

09.11.2004,

mod 09.11.2009

6.

S.A. "Arnăut Petrol"

83,9

5900

 

56000

 

 

 

37687,0

 

37687,0

 

01.12.2003

01.12.2006

7.

S.A. "Moldcarton"

89,06

 

2150

 

11000

 

8609,0

 

2674,0

 

14192

04.01.2002

04.01.2007

8.

S.A. "Mioara"

75,11

800

 

10000

 

 

 

 

 

7501,0

 

12.01.2000

12.01.2005

9.

S.A. "Calcar Granit"

58,39

100

 

2000

 

 

 

 

 

146,0

 

05.06.2000

05.06.2005

10.

S.A. "Hotelul Chişinău"

60,18

3600

 

 

12000

 

 

 

 

 

 

14.01.1998

14.07.2000,

mod 31.12.2005

11.

S.A. "Parcul de autobuze din Bălţi"

59,89

1250

 

100146,68

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2005

16.09.2010

12.

S.A. "Angrobăcănie"

63,81

810

 

4500

 

4090,0

 

 

 

4500,1

 

16.11.1999

16.11.2002,mod pînă în anul 2007

13.

S.A. "Avicola Rosso"

76,18

1200

 

8000

 

1169,0

 

 

 

8158,0

 

09.11.1999

09.11.2006

14.

S.A. "Produse cerealiere Bălţi"

60,08

14300

 

40000

 

 

 

 

 

40000,0

 

30.12.1999

30.12.2004

15.

S.A. "Mineral"

69,14

1000

 

5000

 

742,0

 

 

 

5019,6

 

12.06.2000

12.06.2008

16.

S.A. "Agropetrol"

80,34

700

 

 

10300

 

4179,0

 

 

 

10806

27.07.1998

31.12.2001,

mod 31.12.2005

17.

Cinematograf."Columna" or. Chişinău

100,00

1300

 

7000

 

 

 

 

 

9019

 

03.05.1999

03.05.2002,mod pînă în anul 2005

18.

S.A. "Vismos"

99,96

 

1400

 

3200

 

 

 

 

 

3386,0

21.10.2002

21.10.2007

19.

S.A. "Călăraşi-Divin"

99,96

 

3700

 

5000

 

782,0

 

 

 

9240,0

27.12.2002

31.12.2007

20.

S.A. "Nis-Struguraş"

99,98

 

1750

 

3350

 

1274,0

 

 

 

3653,0

24.06.2004

23.06.2009

21.

S.A. "Fabrica de vin Cojuşna"

88,79

 

250

 

3000

 

623,0

 

404,0

 

1027,0

22.08.2005

22.08.2010

22.

S.A. "RED Chişinău"

100

 

 

 

21418

 

 

 

 

 

25263,0

07.02.2002

31.12.2004,

mod 31.12.2005

S.A. "RED Centru

100

 

 

 

20768

 

 

 

 

 

19732,0

07.02.2002

31.12.2004,

mod 31.12.2005

S.A. "RED Sud"

100

 

 

 

14032

 

 

 

 

 

13378,0

07.02.2002

31.12.2004,

mod 31.12.2005

 

TOTAL

 

43260

30345

390646,7

104068

16116,0

15467,0

78800

3078,0

235155,7

100677,0

 

Sursă: Contractele de vînzare - cumpărare

Conform Registrului privind îndeplinirea obligaţiilor din contractele monitorizate, la 01.10.2007, Agenţia a monitorizat activitatea de postprivatizare la 22 de întreprinderi. Pachetul de acţiuni ale statului în aceste întreprinderi a fost vîndut în anii 1998-2005, prin concursuri investiţionale, cîştigătorii cărora au fost desemnaţi de către Comisia de concurs.

La 01.10.2007, valoarea nominală a pachetelor de acţiuni ale statului în întreprinderile indicate în tabel, vîndute prin concurs investiţional, a constituit 756,4 mil.lei, iar suma achitată de către cumpărători - 43,3 mil. lei şi 30,3 mil.dol.SUA (reieşind din datele tabelului). Totodată, ţinîndu-se cont de scopurile de bază ale privatizării prin concurs investiţional, pentru întreprinderile privatizate au fost prevăzute investiţii în sumă de 390,6 mil.lei şi 104,1 mil.dol.SUA, care urmau să fie efectuate de către cumpărătorii pachetelor de acţiuni ale statului într-o perioadă de la 3 ani pînă la 10 ani.

Informaţiile privind investiţiile efectuate în întreprinderile privatizate au fost prezentate de către acestea Agenţiei, ulterior fiind înaintate spre examinare şi luarea deciziei de către Comisie. Pînă la 01.10.2007, investiţiile acceptate au constituit 235,2 mil. lei şi 100,7 mil.dol. SUA, sau cu 155,4 mil. lei şi, respectiv, 3,4 mil.dol.SUA mai puţin decît au fost prevăzute în contractele iniţiale.

În anul 2006, Comisia a acceptat investiţiile efectuate în perioada anilor precedenţi (2002-2005), în sumă de 16,1 mil.lei şi 15,5 mil.dol.SUA, în baza informaţiilor prezentate de către Agenţie privind situaţia îndeplinirii condiţiilor contractuale de către 10 cumpărători ai patrimoniului public.

Conform deciziilor Comisiei, în anul 2007(9 luni), au fost acceptate investiţiile efectuate în anii 2004 - 2006 de către 6 cumpărători în sumă de 78,8 mil. lei şi 3,1 mil. dol.SUA.

Prevederile legale (art.12 alin.(1) din Legea nr.627-XII şi art. 27 alin.(1), alin.(2) din Legea nr.1217-XIII) stipulează că, în cadrul privatizării prin concurs, cumpărătorul este obligat să îndeplinească condiţiile stabilite de vînzător, iar la încheierea contractului de vînzare-cumpărare, condiţiile concursului nu pot fi renegociate sau modificate de nici una din părţi. Totodată, conform pct.58 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998, Comisia de concurs are dreptul să ofere consultări cumpărătorului şi să adopte o decizie privind prelungirea termenelor de executare a contractelor, în special privind structura şi termenele de efectuare a investiţiilor.

Prevederile regulamentare menţionate au dus la modificarea condiţiilor contractuale privind volumul, structura şi termenele de executare a angajamentelor investiţionale în perioada ulterioară încheierii contractelor.

În scopul dezvoltării economice a unor întreprinderi expuse privatizării, Comisia a dat prioritate volumului investiţiilor ce urmau să fie efectuate de către cumpărători. Totodată, s-a constatat că privatizarea prin concursuri investiţionale nu întotdeauna a avut rezultatele scontate, deoarece unii cumpărători nu şi-au respectat obligaţiile negociate în condiţiile concursului investiţional şi prevăzute în contractele de vînzare-cumpărare a patrimoniului public. Pentru 9 întreprinderi privatizate, investiţiile n-au fost efectuate pe deplin şi în termenele iniţial stabilite, acestea fiind prolongate prin acorduri. Unii cumpărători n-au îndeplinit şi alte clauze ale contractelor, cum ar fi: menţinerea locurilor de muncă sau crearea locurilor noi de muncă - la 5 întreprinderi; asigurarea dezvoltării economice - la 6 întreprinderi, şi altele.

Reieşind din nivelul de executare a condiţiilor contractuale privind efectuarea investiţiilor, precum şi a altor condiţii stabilite în contractele de vînzare-cumpărare, cele mai frecvente abateri au fost stabilite la 16 cumpărători. Astfel, la S.A. "Elevatorul din Căuşeni" (c/f - 1003608001881), pachetul de acţiuni ale statului cu valoarea nominală de 8,1 mil.lei a fost vîndut cu 9,0 mil. lei Întreprinderii Mixte "Kelley Grains Corporation" (c/f - 17682016), investitorul garantînd dispunerea de mijloace suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor de efectuare a investiţiilor în sumă de 100,0 mil.lei în termenele stabilite de contract (23.09.1999 - 23.09.2002). Dar investitorul nu şi-a îndeplinit în termen obligaţiile investiţionale stipulate în contract, astfel termenul de efectuare a investiţiilor fiind prolongat de la 4 ani (1999-2002), prevăzut în contractul iniţial, pînă la 9 ani (1999-2007). Procesul investiţional a demarat în anul 2003, sau cu 3 ani mai tîrziu din data întocmirii contractului investiţional.

Prin acordul din 21.04.2003, semnat de către Agenţie şi investitor - Î.M. "Kelley Grains Corporation", au fost modificate destinaţiile investiţiilor preconizate în S.A. "Elevatorul din Căuşeni". Cu toate acestea, investiţiile în sumă de 21,0 mil. lei, prevăzute pentru construcţia uzinei de ulei, în anul 2005 n-au fost efectuate. Pînă la 01.01.2007, Î.M. "Kelley Grains Corporation" a efectuat investiţii în sumă de 86,6 mil. lei (din 100,0 mil. lei), sau 86,6%. N-au fost îndeplinite şi unele condiţii privind eficientizarea capacităţilor de producţie, astfel fiind suportate pierderi, care, conform rapoartelor financiare, în anul 2006 au constituit 3,3 mil. lei, pe cînd la momentul efectuării privatizării (anul 1999) -25,0 mii lei.

La S.A. "Cereale Prut" (c/f - 1003609004122), pachetul de acţiuni ale statului (60,0%) cu valoarea nominală de 12,9 mil.lei a fost vîndut, la 10.09.1999, cu 1,5 mil. lei Companiei "Agroindexport" S.A. (c/f -1003600036861), care pînă în anul 2009 urma să investească 36,0 mil. lei, iar pînă la sfîrşitul anului 2007 - 12,95 mil. lei (conform programului iniţial de investiţii).

Pînă la 01.01.2007, investiţiile acceptate în sumă de 17,0 mil. lei, inclusiv de 11,3 mil. lei (în anul 2005), au fost destinate pentru achiziţii de cereale, dar nu pentru creşterea capacităţilor de producţie, precum a fost stabilit în programul iniţial de investiţii.

Cu toate că a fost modificată structura şi termenele de efectuare a investiţiilor, nu s-a constatat o creştere a capacităţilor de producţie ale întreprinderii şi o majorare a defalcărilor în buget. În această perioadă, creanţele, conform rapoartelor financiare, au crescut de la 2,9 mil.lei (în anul 1999) pînă la 24,8 mil.lei (în anul 2006). Activele nete s-au micşorat cu 5,3 mil. lei şi mijloacele fixe (la costul iniţial) - cu 6,3 mil.lei. N-au fost păstrate locurile de muncă, numărul acestora de 170 unităţi s-a micşorat cu 117 unităţi, cu toate că investitorul s-a obligat să creeze locuri noi de muncă.

La S.A. "TDA" (S.A. "Toamna de Aur"- centru comercial) (c/f - 1002600026575), pachetul de acţiuni ale statului cu valoarea nominală de 887,1 mii lei a fost vîndut Firmei de Producere şi Comerţ "Bobi Hal" S.R.L. (c/f - 1003600006536), prin concurs investiţional, cu 650,0 mii lei. Investiţiile în sumă de 6,0 mil.lei urmau să fie efectuate, conform deciziei Comisiei, în termen de 5 ani (2000-2004). Cu toate acestea, prin decizia Comisiei din 20.11.2003, termenul de efectuare a investiţiilor a fost prolongat pînă în anul 2009. Cumpărătorul, în perioada anilor 1999-2006, nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind crearea locurilor noi de muncă. N-au fost majorate volumele de lucrări, astfel, în anii 2000 şi 2004, activitatea societăţii soldîndu-se cu pierderi. Pînă la 01.10.2007, investiţiile în S.A. "TDA" au constituit 4,2 mil.lei, inclusiv acceptate în anul 2007(9 luni) - în sumă de 2,2 mil.lei.

La S.A. "Agropetrol" (c/f - 1002600032246), investitorul - S.A. "Trans-oil Invest" USA , la 27.01.1998, a procurat pachetul de acţiuni ale statului cu 700,0 mii lei, ce constituie 80,3% faţă de valoarea nominală a acestuia (783,0 mii lei), obligîndu-se, pînă în decembrie 2001, să investească în dezvoltarea întreprinderii 10,3 mil.dol.SUA. Pînă în anul 2001 au fost efectuate investiţii în sumă de 6,1 mil.dol.SUA. La 21.12.2006, Comisia a acceptat investiţiile efectuate în perioada anilor 2002-2005 în sumă de 4179 mii dol.SUA, inclusiv 3619 mii dol.SUA - mijloace circulante, termenul maximal de efectuare a investiţiilor fiind stabilit pînă la 31.12.2005, prin addendum la contract. La 02.07.2007, Comisia a acceptat îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în contract. N-au fost efectuate investiţiile în sumă de 1,6 mil.dol.SUA, prevăzute pentru construcţia unui complex modern de producere a uleiurilor tehnice.

Scopurile principale ale privatizării S.A. "Agropetrol" n-au fost atinse, astfel fiind micşorate vînzările nete în anul 2006 (faţă de anul 1999) cu 16,4 mil.lei (de la 23,8 mil.lei pînă la 7,4 mil.lei). Întreprinderea activează cu pierderi (în anul 2006 - 48,0 mil.lei pierderi, comparativ cu 14,4 mil. lei profit - în anul 1999). Mijloacele fixe s-au micşorat în a.2006, faţă de anul 1999, cu 9,5 mil. lei (12,4 mil. lei - 2,9 mil. lei). În perioada anilor 2002-2006, activele nete ale întreprinderii au înregistrat valori negative (de circa 2,5 mil.lei).

În perioada anilor 2004-2006, S.R.L. "AS Petrol Moldova" (c/f-1002600003527 ) urma să investească în S.A. "Arnăut Petrol", mun. Comrat (c/f - 1003611151755) 56,0 mil. lei pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie. Comisia a acceptat în anul 2007 (9 luni) investiţiile prevăzute în programul iniţial de investiţii în sumă de 37,7 mil. lei, inclusiv 0,3 mil. lei - pentru reconstrucţia parţială a bazei tehnice a societăţii ( iniţial prevăzute - 3,8 mil. lei); 20,1 mil. lei - la montarea aparatului de plecare finală a materiei prime (iniţial prevăzute - 27,1 mil. lei); 9,9 mil. lei - la montarea aparatului de prelucrare a materiei prime (iniţial prevăzute - 13,4 mil. lei). În aceeaşi perioada, S.A. "Arnăut Petrol" n-a fabricat producţie, astfel activitatea ei soldîndu-se cu pierderi: 722,0 mii lei (în anul 2004), 479,0 mii lei (în anul 2005) şi 252,0 mii lei (în anul 2006). Numărul locurilor de muncă a constituit, în anul 2004, doar 20 de unităţi , în anul 2005 - 9 unităţi, iar în anul 2006 - 2 unităţi.

N-au fost atinse scopurile investiţionale nici la S.A "Porumb", mun. Bălţi (c/f - 1003602033738). Astfel, volumul de producţie a scăzut de la 3226,0 mii lei (în anul 2003) pînă la 1361,0 mii lei (în anul 2006). Numărul mediu al personalului antrenat în activitate pe 9 luni ale anului 2007 a fost de 18 persoane, în timp ce, conform prevederilor pct.4.6. din contractul nr.29 din 10.09.1999, cumpărătorul -S.R.L."Edvit" (c/f -1003600024604) s-a obligat să menţină locurile de muncă existente la momentul privatizării (170 unităţi) şi să creeze locuri noi de muncă. Toate acestea au dus la descreşterea defalcărilor în buget şi în fondul asigurărilor sociale de stat.

Cinematograful "Columna", or.Chişinău, cu suprafaţa de 1764,1 m2, fiind în posesia Centrului Naţional de Cinematografie, a fost vîndut (prin contractul de vînzare-cumpărare din 03.05.1999) firmei "Trans World" S.R.L.. Investiţiile în sumă de 7,0 mil.lei au fost preconizate pentru reconstrucţia cinematografului şi montarea comunicaţiilor tehnice, procurarea şi montarea utilajului, a aparatelor de joc, amenajarea teritorială. Aceste activităţi urmau să fie efectuate în termen de pînă la 3 ani (pînă în luna mai anul 2002). Pînă la 01.10.2007, prin deciziile Comisiei, au fost acceptate investiţii în sumă de 9,0 mil. lei, din care 8,5 mil.lei pentru demolarea parţială a acestui cinematograf şi efectuarea unor lucrări de construcţie suplimentare, acestea nefiind prevăzute în programul iniţial de investiţii.

S.A. "Alma Grup"(c/f -1003600087139), ca investitor la S.A. "Fabrica de vin Cojusna" (c/f - 1003600087139), la 01.10.2007, n-a realizat scopurile stipulate în contractul de vînzare-cumpărare:

- numărul locurilor de muncă s-a micşorat cu 39 de unităţi (de la 143 unităţi- în anul 2005, pînă la 104 unităţi- în anul 2007);

- volumul de producţie s-a micşorat în anul 2006, comparativ cu anul 2005, de 3,7 ori;

- vînzările nete s-au micşorat în anul 2006, comparativ cu anul 2005, de circa 2 ori (de la 5819,9 mii lei pînă la 3292,6 mii lei).

În anul 2005, S.R.L. "Auto-Business" (c/f - 1002602000678) a procurat pachetul de acţiuni ale statului (59,89%) în S.A. "Parcul de autobuze din Bălţi" (c/f - 1002602003705) cu 5,0 mil.lei, din care 1,2 mil. lei au fost achitate ca plată unică, iar 3,75 mil.lei - în rate, timp de 3 ani, cu condiţia efectuării investiţiilor în sumă de 100,1 mil. lei pentru dezvoltărea întreprinderii, reutilărea tehnică, creşterea producţiei şi alte scopuri. Pentru anul 2006, investiţiile au fost stabilite în sumă de 9,2 mil. lei, care pînă la 01.10.2007 n-au fost efectuate. La 23.01.2008, Agenţia a înaintat cumpărătorului reclamaţie de iniţiere a procedurii de reziliere a contractului de vînzare-cumpărare, în baza deciziei Comisiei din 20.12.2007.

Cu toate că unii cumpărători o perioadă îndelungată nu şi-au respectat obligaţiile stabilite în contractele iniţiale, Comisia a luat deciziile de iniţiere a procedurii de reziliere a contractelor de vînzare-cumpărare a acţiunilor statului în întreprinderile respective abia peste 7-9 ani, timp în care aceste acţiuni, avînd grad înalt de nerecuperare a proprietăţii publice, au fost înstrăinate de cumpărători .

La 12.09.1998, pachetul de acţiuni ale statului în S.A. "Hotelul Chişinău" (c/f-1003600020396) a fost vîndut în rate, cu 3,6 mil. lei, S.R.L. "Transimex-prim"(c/f-1003600091297). Investiţiile în sumă de 12,0 mil. dol. SUA, destinate reconstrucţiei şi reamenajării hotelului în termen de 2,5 ani (luna mai a anului 2000), pînă în prezent n-au fost efectuate.

Ultima rată a valorii pachetului de acţiuni în mărime de 1,4 mil. lei (preconizată pentru achitare pînă în luna noiembrie anul 1998) a fost achitată de cumpărător la 02.10.2001, sau cu 2 ani mai tîrziu decît termenul stabilit în contract. Totodată, la 27.09.2001, pentru obţinerea unui împrumut bancar în sumă de 7,0 mil.lei, conducerea S.A. "Hotelul Chişinău", cu acordul Departamentului, a pus în gaj o parte din patrimoniul hotelului, fără a fi achitat integral pachetul de acţiuni ale statului. Din motivul incapacităţii de achitare a creditului angajat de către S.A. "Hotelul Chişinău", Compania "Art-Vin" S.R.L. (c/f - 1003600000349) a achitat 5,7 mil.lei din acest credit, astfel obţinînd dreptul de posesie a clădirii hotelului. Ulterior, la 04.08.2005, S.R.L. "Art-Vin" a înstrăinat clădirea hotelului Întreprinderii Mixte "Tower Grup" S.R.L. (c/f - 1004601002266), care, la rîndul său, a realizat-o S.R.L."First Hotel"(c/f - 1004601003399) la 12.01.2006. De menţionat că Comisia a acceptat, la 23.06.2006, transmiterea drepturilor şi obligaţiilor aferente contractului de vînzare-cumpărare a proprietăţii statului (S.A. "Hotelul Chişinău") Companiei "Tower Grup" S.R.L., care deja înstrăinase acest imobil.

La 02.07.2007, Comisia a decis iniţierea procedurii de reziliere a contractului de vînzare-cumpărare din 14.01.1998, iar la 07.08.2007, Agenţia a înaintat cererea de chemare în judecată privind rezilierea contractului de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în S.A. "Hotelul Chişinău".

La 24.12.1999, pachetul de acţiuni ale statului în S.A. "Mioara", Bălţi (c/f-100360222620) cu valoarea nominală de 10,9 mil.lei a fost vîndut S.R.L. "Gaz-Tat-Grup" (c/f- 1002602004975) la preţul de 800,0 mii lei, cu condiţia efectuării investiţiilor în sumă de 10,0 mil.lei, în termen de 5 ani. Comisia a acceptat investiţiile efectuate de S.R.L. "Gaz-Tat-Grup" în sumă de 7,5 mil.lei pînă în anul 2001, iar investiţiile în sumă de 2,5 mil. lei pînă la 01.10.2007 nu s-au efectuat.

Fără acordul Agenţiei, S.R.L. "Gaz-Tat-Grup", la 23.08.2004, a vîndut pachetul de acţiuni ale statului ICS "Utan-Rat" S.R.L.(c/f-1004601003621), aceasta, la 08.11.2004, înstrăinîndu-l la 4 persoane fizice.

La 02.07.2007, Comisia a decis iniţierea procedurii de reziliere a contractului de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în S.A. "Mioara". La 17.08.2007, Agenţia a înaintat către S.R.L. "Utan-Rat" cererea de chemare în judecată privind rezilierea contractului de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în S.A. "Mioara", care a fost admisă prin hotărîrea Curţii de Apel Economice din 14.12.2007.

La 26.04.2000, pachetul de acţiuni ale statului în S.A. "Calcar-Granit", or. Ungheni (c/f-49666) cu valoarea nominală de 495,3 mii lei a fost vîndut Întreprinderii Individuale "Larisa Creţu" (c/f-1006609003687) la preţul de 100,0 mii lei, cu condiţia efectuării investiţiilor în sumă de 2,0 mil.lei pînă la 26.04.2005. Pînă la 01.10.2007, cumpărătorul a efectuat investiţii în sumă doar de 146,0 mii lei.

La 16.02.2007, Agenţia a înaintat către Î.I. "Larisa Creţu" reclamaţia vizînd rezilierea contractului de vînzare-cumpărare şi restituirea pachetului de 23586 acţiuni ale statului în S.A. "Calcar-Granit". Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 20.12.2007, s-a dispus rezilierea contractului de vînzare-cumpărare, cu restituirea pachetului de acţiuni statului. Decizia a fost remisă spre executare Departamentului de Executare (Oficiul de executare or.Ungheni).

Pachetul de acţiuni ale statului (21920 unităţi) în S.A. "Complexul hotelier Palace" (c/f-157864) (fostul hotel "Moldova"), la 12.09.1997, a fost vîndut Companiei "Trans-Marconi" S.A. (c/f - 1005600022730) cu 1,3 mil. lei şi achitat ca plată unică. Investiţiile în sumă de 5,0 mil.dol.SUA urmau să fie efectuate de cumpărător pînă la 12.09.2000. Deoarece investitorul circa 2 ani nu şi-a îndeplinit obligaţiile investiţionale, Departamentul, la 16.06.1999, a înaintat cererea de chemare în judecată privind rezilierea contractului de vînzare-cumpărare, nesolicitînd recuperarea pagubelor conform prevederilor pct.3 din contractul de vînzare-cumpărare şi fără să depună un demers de interdicţie a oricăror operaţiuni de înstrăinare a acţiunilor.

Deşi prin hotărîrea Judecătoriei Economice din 11.11.2002, menţinută în vigoare de Colegiul Economic al Curţii Supreme de Justiţie, s-a decis rezilierea contractului de vînzare-cumpărare a acţiunilor statului în S.A. "Complexul hotelier Palace", cu restituirea pachetului de acţiuni statului, aceasta n-a putut fi executată, deoarece acţiunile au fost înstrăinate persoanelor juridice: "Norman Trade LLC" (46,25%) şi "Ruskin Trading LCC" (45,76%). Pînă la momentul finalizării controlului (decembrie 2007), Agenţia se afla în litigiu.

Pachetul de acţiuni ale statului (60,09%) în S.A. "Fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb din Răuţel" (c/1002602001435) cu valoarea nominală de 4,1 mil.lei a fost vîndut S.R.L. "Triaj" (c/f - 1003601006924) cu 800,0 mii lei (20% din valoarea nominală), în baza deciziei Comisiei din 03.08.1999. Cumpărătorul urma să investească 11,0 mil.lei pentru reconstrucţia şi utilarea tehnică a întreprinderii în termen de 10 ani, ceea ce n-a fost respectat.

La 23.09.2000, Departamentul a înaintat în instanţa de judecată cererea de reziliere a contractului de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni, însă n-a asigurat acţiunea în judecată, prin înaintarea unui demers de interdicţie a oricăror tranzacţii de înstrăinare a acţiunilor. S.R.L. "Triaj", neîndeplinind condiţiile stabilite în pct.6.3. din contractul de vînzare-cumpărare (să nu vîndă; să nu pună în gaj, ori să înstrăineze în alt mod acţiunile procurate sau o parte din ele, pînă la achitarea deplină), a gajat acţiunile statului în favoarea BC "Unibanc" (01.11.2001), acestea ulterior fiind transmise S.R.L. "Repsinord" (c/f - 1002600009932). La momentul efectuării controlului (octombrie - decembrie 2007), acţiunile societăţii se aflau în posesia a trei persoane fizice. Cu actualii deţinători ai acţiunilor în S.A. "Fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb din Răuţel" n-au fost încheiate acorduri privind preluarea obligaţiilor investiţionale în această societate, prin ce n-au fost respectate prevederile pct. 5.3. din contract, iar investiţiile nevalorificate, conform contractului iniţial, în sumă de 9,9 mil. lei cad sub riscul de a nu fi efectuate.

Acţiunile statului (62,8%) în S.A. "Cariera Oziornoie", la 14.04.2000, au fost vîndute S.R.L. "Valentina" (c/f - 1002600019759) prin concurs investiţional, în baza deciziei Comisiei din 04.02.2000. Ulterior, prin hotărîrea Curţii de Apel Economice din 02.10.2007, S.A. "Cariera Oziornoie" a fost lichidată. Departamentul, ulterior Agenţia, n-a întreprins măsuri de contestare a hotărîrii Curţii de Apel Economice privind declararea falită a întreprinderii nominalizate, fapt care determină nesiguranţa restituirii către stat a acţiunilor vîndute în sumă de 3,5 mil.lei, inclusiv suma de 2,63 mil. lei - neachitată din anul 2000.

În perioada verificată, Agenţia a monitorizat 62 de contracte de vînzare-cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile, date în locaţiune în perioada anilor 2000-2007, a căror valoare a constituit 11,2 mil. lei, dintre care:

- 19 cumpărători au achitat în termenele prevăzute în contractele de vînzare-cumpărare suma de 23,0 mil. lei;

- 38 cumpărători au depăşit termenele stabilite în contractele de vînzare-cumpărare, achitînd suma de 12,2 mil. lei;

- 5 cumpărători au achitat parţial plăţi în sumă de circa 0,8 mil. lei, rămînînd neachitată suma de 0,5 mil. lei, din care cauză Agenţia se află în litigiu cu aceştia.

Departamentul, ulterior Agenţia, monitorizînd îndeplinirea condiţiilor contractuale (din anul 2000) la privatizarea a două obiecte din fondul de imobile nelocuibile arendate de către cumpărătorul Î.I."Lipceanu" (c/f -113067), a stabilit unele neregularităţi, cum ar fi: nerespectarea termenelor de achitare a plăţilor pentru privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate; lipsa monitorizării executării clauzelor contractului, precum şi iniţierea tardivă a procedurilor de litigiu, ceea ce a dus la creşterea riscului de neîncasare în buget a sumei de 47,6 mii lei.

Generalizîndu-se cele expuse, se consideră că Departamentul şi, ulterior, Agenţia, în cadrul activităţii de postprivatizare, n-au monitorizat pe deplin respectarea de către cumpărători a obligaţiilor prevăzute în contractele de vînzare-cumpărare a patrimoniului public, admiţînd unele lacune la exercitarea controlului asupra îndeplinirii clauzelor contractuale asumate de cumpărători, fără aplicarea măsurilor necesare întru executarea acestor obligaţiuni sau chiar rezilierea contractelor. Totodată, procedurile de exercitare a activităţii de postprivatizare, în vederea monitorizării îndeplinirii angajamentelor asumate de către cumpărători, necesită a fi îmbunătăţite.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se informează Ministerul Economiei şi Comerţului despre rezultatele controlului privind asigurarea activităţii de postprivatizare în perioada anilor 2006-2007(9 luni) şi se recomandă să supună unei analize complexe legalitatea şi eficienţa acţiunilor Agenţiei în procesul de asigurare a activităţii de postprivatizare, cu întreprinderea măsurilor de redresare a situaţiei.

2. Se cere de la Agenţia Proprietăţii Publice:

2.1. să efectueze inventarierea totală a întreprinderilor aflate în condiţii de postprivatizare şi să întreprindă măsuri, conform legislaţiei, pentru lichidarea încălcărilor comise şi respectarea drepturilor patrimoniale în interesele statului în perioada de postprivatizare;

2.2. să elaboreze un act intern, prin care să reglementeze procedura de evidenţă şi monitorizare a executării clauzelor contractelor investiţionale.

3. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului privind asigurarea activităţii de postprivatizare în perioada anilor 2006-2007(9 luni) şi se recomandă:

3.1. să reexamineze compatibilitatea actelor normative ale Guvernului cu legislaţia în vigoare vizînd administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, în vederea stabilirii obligativităţii asigurării condiţiilor concursului pe toată perioada investiţională;

3.2. să delimiteze distinct competenţele şi atribuţiile Comisiei de concurs şi Agenţiei Proprietăţii Publice, întru asigurarea activităţii de postprivatizare.

4. Despre executarea punctelor 1,2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1]Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O.,2007,nr.146-148,art.1049.

[3] Republicată în M.O.,2004,nr.61-63,art.337, abrogată prin Legea nr.121-XVI din 04.05.2007.

[4] M.O., 2007, nr.90-93, art.401.

[5] M.O., 1997, nr.59-60, art. 518.                                      

[6] M.O., 2000, nr. 124-126, art.1100.

[7] M.O.,2002, nr.162-165, art.1667.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)