Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 74 din 16 octombrie 2007 despre aprobarea Regulamentului „Cu privire la condiţiile de depunere, păstrare şi utilizare a documentelor în arhiva Curţii de Conturi”

Numar din data de 2007-10-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul organizării conforme a activităţii arhivei Curţii de Conturi, în conformitate cu art.28 lit. a) şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Regulamentul "Cu privire la condiţiile de depunere, păstrare şi utilizare a documentelor în arhiva Curţii de Conturi" (se anexează).

2. Prezenta hotărîre şi Regulamentul aprobat prin aceasta se vor aduce la cunoştinţă angajaţilor Curţii de Conturi.

3. Controlul asupra respectării prezentului Regulament se pune în sarcina dlui Andrei Groza, membrul Curţii de Conturi.

Hotărâre complet

RO_644_ro-H742007.doc

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)