Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 61 din 28 iunie 2007 cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2006

Numar din data de 2007-06-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În conformitate cu art.133 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova, art.3 alin.(2) şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2006 şi se prezintă Parlamentului Republicii Moldova.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2006 se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art.3 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".

Recomandari (0)

Cerinte (0)